Ấn Độ, Ecuador duy trì tăng trưởng sản lượng tôm cao trong giai đoạn 2018-2019

Quay lại

Ấn Độ, Ecuador duy trì tăng trưởng sản lượng tôm cao trong giai đoạn 2018-2019

: 4501

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản toàn cầu, Ấn Độ và Ecuador dự báo tăng trưởng sản lượng tôm sẽ giảm nhẹ vào năm 2019, nhưng vẫn duy trì các mức cao.

Theo các kết quả khảo sát của James Anderson, Giáo sư tại Đại học Florida, được trình bày tại Triển vọng toàn cầu về Hội nghị Triển vọng toàn cầu cho các Lãnh đạo Nuôi trồng thuỷ sản (GOAL), hai nước này là động lực thúc đẩy sản xuất tôm nuôi toàn cầu trong những năm gần đây – sẽ không đạt được mức tăng trưởng ấn tượng của năm nay vào năm 2018 và 2019.

Năm nay Ấn Độ – nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ – dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 500.000 tấn. Theo khảo sát của GOAL, Ecuador dự kiến ​​sản lượng hơn 420.000 tấn.

Trong tương lai tới 2018-2019, ngành tôm Ấn Độ dự báo sản lượng sẽ tăng lên khoảng 540.000 tấn vào năm 2018, sau đó khoảng 575.000 tấn vào năm 2019. Ecuador dự báo sản lượng sẽ tăng lên khoảng 450.000 tấn vào năm 2018, sau đó khoảng 470.000 tấn vào năm 2019.

Mặc dù mức tăng này đã giảm nhẹ ở cả hai nước nhưng Anderson cho biết họ vẫn sẽ là động lực chính cho tăng trưởng sản lượng tôm toàn cầu trong vài năm tới.

Tuy nhiên, Việt Nam và Indonesia có nhiều dự báo tăng hơn. Ngành tôm của Việt Nam dự báo sản lượng sẽ vượt quá 700.000 tấn vào năm 2019, tăng khoảng 100.000 tấn so với năm 2017. Tại Indonesia, ngành tôm dự báo sản lượng sẽ đạt 600.000 tấn vào năm 2019, cũng tăng khoảng 100.000 tấn.

Các nhà sản xuất Thái Lan được khảo sát thận trọng hơn, dự báo sản lượng sẽ tăng lên 340.000 tấn vào năm 2018; sau đó 350.000 tấn vào năm 2019. Năm nay, ngành tôm Thái Lan dự kiến ​​sản xuất 320.000 tấn.

Theo Anderson, sản lượng của Trung Quốc vẫn khó xác định – ước tính của ngành từ 600.000 tấn đến 1,7 triệu tấn cho năm 2016. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích ngành tôm cho rằng sản lượng tôm của Trung Quốc không thay đổi, trong điều kiện tốt nhất, hoặc suy giảm.

Ở những nơi khác ở châu Mỹ, sản lượng tôm của Brazil dự kiến ​​sẽ vượt ngưỡng 100.000 tấn vào năm 2019 nhờ sự tăng trưởng tương đối cao. Tuy nhiên, sản lượng tôm ở Mêhicô sẽ tăng chậm hơn; tăng từ khoảng 110.000 tấn vào năm 2017 lên khoảng 130.000 tấn vào năm 2019.

Ở Honduras, sản lượng được dự báo sẽ tăng mạnh – lên đến khoảng 45.000 tấn vào năm 2019. Ở Nicaragua, dự báo cho năm 2019 là 23.000 tấn, với mức tăng trưởng tương đối ổn định.

Sản lượng tôm ở Venezuela được dự báo sẽ tăng đáng kể lên 35.000 tấn vào năm 2019, tăng so với mức 25.000 tấn năm nay.

Tại Bangladesh, sau một vài năm suy giảm, sản lượng dự báo sẽ tăng đến năm 2019, đạt khoảng 85.000 tấn. Sản lượng của Malaysia cũng dự báo sẽ có một sự tăng trưởng mới, lên đến khoảng 53.000 tấn vào năm 2019. Năm nay, sản lượng dự báo sẽ vào khoảng 45.000 tấn.

Trái ngược với các dự báo tăng trưởng của các nước khác, Philippin và Myanmar dự báo giảm sản lượng xuống khoảng 50.000 tấn và 42.000 tấn. Điều này bất chấp những sự gia tăng gần đây.

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng – mặc dù từ một nền tảng nhỏ – là Ả rập Xê-út. Quốc gia Trung Đông dự báo sản lượng sẽ tăng lên khoảng 45.000 tấn vào năm 2019, tăng so với mức 33.000 tấn năm nay. Năm 2013, Ả rập Xê-út hầu như không có tôm.

HNN (Theo undercurrentnews)

Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn

Chia sẻ

Quay lại