Ấn Độ: Sản lượng thu hoạch giảm do tôm chết nhiều

Quay lại

Ấn Độ: Sản lượng thu hoạch giảm do tôm chết nhiều

: 4502

Các loại bệnh – bệnh đốm trắng và cơ trắng cùng với nhiệt độ cao đang hạn chế sản lượng thu hoạch tôm thẻ (Penaeus vannamei) ở Andhra Pradesh, trung tâm của ngành công nghiệp nuôi tôm ở Ấn Độ. Ngày 4/5/015, giá tôm thẻ chân trắng nguyên con giao tại trại ổn định với cỡ tôm 30, 40 và 50 con tương ứng là $ 6,74, $ 5,49 và $ 4,70. Giá của tất cả các cỡ tôm đều rớt trong tháng 4/2015.

Ở Tamil Nadu, khu vực nuôi tôm lớn thứ hai của Ấn Độ sau Andhra Pradesh, bệnh đốm trắng đã “tàn phá” một số trang trại, theo thông tin của ông Durai Balasubramanian – thư ký của Hiệp hội nuôi tôm Pattukottai với 4.000 thành viên. “Tôi cho là tình hình thu hoạch sẽ không cải thiện cho đến tháng 8; hoãn thả giống do dịch bệnh và giá cả không ổn định, và có rất nhiều ao nuôi bỏ không. Tôi đã ghé qua các trang trại thả giống được khoảng 35 ngày bị nhiễm bệnh cơ trắng. Có rất nhiều nông dân chưa tìm được giải pháp trị bệnh cơ trắng khiến gây chết tôm nhanh chóng.”

Vào thời điểm này trong năm 2014, Balasubramanian cho biết cỡ tôm 40 và 50 đã thu hoạch xong, “Nhưng bây giờ không có cỡ tôm này.”

Ông cũng nói thêm: “Chuyện này liên quan đến việc đầu tư quá nhiều vào nuôi tôm thẻ, và Ấn Độ có quá nhiều nông dân nuôi quy mô nhỏ tham gia vào ngành thủy sản, không giống như các tập đoàn ở các nước khác. Một điểm quan trọng cần đề cập đến là nhiều người đầu tư vào ngành thủy sản khi giá lên; hiện tại tất cả đều biến mất một khi giá xuống.”

BioAqua.vn

Nguồn: Undercurrent News [eight free news reads every month].  Editor, Tom Seaman (undercurrent@undercurrentnews.com).  Indian Shrimp Harvest Curtailed by Mortalities.  Neil Ramsden (neil.ramsden@undercurrentnews.com).  May 6, 2015.

Chia sẻ

Quay lại