Asia-Pacific chủ động triển khai nuôi trồng thủy sản bền vững

Quay lại

Asia-Pacific chủ động triển khai nuôi trồng thủy sản bền vững

: 1790

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) công bố gần đây cho thấy khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển một chiến lược phối hợp và kế hoạch hành động cho việc tăng cường nuôi trồng thủy sản bền vững.

Đại diện từ nhiều lĩnh vực từ chính phủ nuôi trồng thủy sản cấp cao và các quan chức ngư nghiệp từ 16 quốc gia, đại diện tổ chức chuyên ngành, khu vực tư nhân và các cơ quan tài trợ quốc tế đã nhất trí về một chiến lược trong khu vực để phát triển sản xuất cá mà không làm ảnh hưởng đến năng lực môi trường để duy trì sản xuất.

“Nuôi trồng thủy sản là một ngành quan trọng trong khu vực, hiện nay cung cấp hơn 90% sản lượng thế giới”, Hiroyuki Konuma, trợ lý tổng giám đốc FAO và đại diện khu vực Châu Á và Thái Bình Dương cho biết. “Nhìn chung, nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm chiếm hơn ½ của tất cả các sản phẩm thủy sản chúng ta tiêu thụ và nhu cầu đối với các sản phẩm thủy sản được dự kiến sẽ tăng cao.

“Do đó, tầm quan trọng của chiến lược và kế hoạch hành động nhằm tăng cường môi trường nuôi thủy sản ở châu Á và Thái Bình Dương có thể không phủ nhận”.

Sản lượng thủy sản ở châu Á-Thái Bình Dương chi phối hơn 20% của tổng lượng protein của cư dân sống trong khu vực. Tuy nhiên, vì đây là khu vực đông dân nhất trên thế giới và có nhu cầu lớn về tài nguyên thiên nhiên, nuôi trồng thủy sản châu Á sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn để duy trì tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu về cá ngày càng tăng trong và ngoài khu vực.

“Ước tính rằng sản lượng cá tiêu thụ ở châu Á và Thái Bình Dương sẽ tăng lên 30% vào năm 2030 và sản lượng thủy sản có thể cần phải tăng lên 50% trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu cá gia tăng trên toàn cầu”, Konuma cho biết thêm. “Với gần 2/3 trong số 800 triệu người suy dinh dưỡng mãn tính trên thế giới sống sinh sống trong khu vực của chúng tôi, nên việc tăng cường nuôi thủy sản bền vững có thể hỗ trợ nhu cầu an ninh lương thực trong tương lai và tiếp cận cải thiện dinh dưỡng cho hàng trăm triệu người”.

Hội nghị quốc tế lần thứ hai về dinh dưỡng (ICN2) tại Bangkok, Thái Lan, ghi nhận tầm quan trọng của nuôi trồng thủy sản và thừa nhận những thách thức: những tác động của biến đổi khí hậu, đô thị hóa và những thay đổi kinh tế xã hội và liên quan đến đô thị hóa, gia tăng thương mại trong khu vực và tăng cường mối quan tâm hơn về môi trường và an toàn thực phẩm của công chúng.

Việc tham vấn nhiều bên liên quan trong khu vực đã dẫn đến kế hoạch chiến lược và hành động đã được triệu tập bởi FAO phối hợp với Mạng lưới Trung tâm Nuôi trồng thủy sản ở châu Á-Thái Bình Dương (NACA), Ủy ban Thủy sản châu Á-Thái Bình Dương (APFIC) và Bộ Thủy sản Chính phủ Hoàng gia Thái Lan (Thai DOF).

Nguồn: Kiến Duy, TepBac.Com – Theo Seafoodsource.com

Chia sẻ

Quay lại