Bệnh mảng trắng (WPD) do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra trên tôm thẻ

Quay lại

Bệnh mảng trắng (WPD) do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra trên tôm thẻ

: 3241

Ngành nuôi tôm thẻ Litopenaeus vannamei công nghiệp ở Ấn Độ đã và đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng của loại bệnh mới do vi khuẩn gọi là Bệnh mảng trắng (WPD). Theo thời gian, bệnh gây chết dần dần và một khi bệnh bùng phát nặng thì các trang trại phải đối phó với tỷ lệ chết cao hơn 70% trong vòng 3 – 5 ngày. Các triệu chứng chính là những mảng màu trắng đục ở giáp đầu ngực tôm, hoại tử, xuất hiện màu xanh hơi trắng, tôm mất đi sự thèm ăn và các cơ màu trắng nhạt. Tôm nhiễm bệnh đã được nhuộm Gram nhận thấy vi khuẩn hình roi là tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, xác định gen xác nhận tác nhân gây bệnh là do vi khuẩn Bacillus cereus WPD (GenBank No: KF673474.1). B. cereus WPD cũng có khả năng có các yếu tố độc lực cao hơn bao gồm tình trạng tán huyết, hoạt động của lipase và tỷ lệ chết cao cho tôm thẻ L. vannamei và Artemia khi cảm nhiễm ở nồng độ từ 104 đến 108 cfu/ml.

– Một loại bệnh mới do vi khuẩn gây ra có tên gọi là bệnh mảng trắng (WPD) đã được xác định trong nuôi tôm thẻ L. vannamei

– Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn gram dương Bacillus cereus được xác định bởi trình tự gen16S rRNA

– Các trang trại phải đối phó với tỷ lệ chết cao khoảng 70% trong vòng 3 – 5 ngày.

Tiến sĩ Amerneni Ravi Kumar (raviaqua@rediffmail.com) gửi cho The Shrimp List. hình các tiêu bản tươi nhuộm gram của vi khuẩn Bacillus cereus được phân lập từ tôm có cơ đuôi màu trắng.

BioAqua.vn

Nguồn: Sciencedirect. S. Velmurugana, 1, P. Palanikumara, 1, P. Velayuthania, M.B.S. Donioa, M. Michael Babua, C. Lelina, S. Sudhakarb, T. Citarasua.

Chia sẻ

Quay lại