Bệnh mới do vi khuẩn Vibrio bùng phát trên tôm sú nuôi tại Úc

Quay lại

Bệnh mới do vi khuẩn Vibrio bùng phát trên tôm sú nuôi tại Úc

: 6042

Theo báo cáo của tổ chức Thú ý Thế giới OIE (the World Organization for Animal Health), một dịch bệnh mới đang bùng phát trên tôm sú nuôi tại bang Queensland, Úc.

Tỷ lệ chết trên tôm sú nuôi xuất hiện trên diện rộng tại nhiều trang trại nuôi tôm ở khu vực này. Theo đó, dịch bệnh này xuất hiện trên tôm nuôi từ 35-95 ngày sau khi thả giống. Tỷ lệ chết dồn tích có thể lên đến 90%. Những con tôm chết có dấu hiệu tổn thương hệ thống gan tụy.

Các phân tích mô bệnh học trên tôm bệnh phù hợp với các dấu hiệu của bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND đã được báo cáo trước đó. Tuy nhiên, bệnh này không thỏa mãn với các định nghĩa về bệnh AHPND trên tôm được cung cấp bởi OIE.

Hiện tại, các thông tin chuẩn đoán bệnh này được mô tả dưới đây:

– Một chủng vi khuẩn khác thuộc loài Vibrio harveyi được phân lập trên tôm nhiễm bệnh. Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus – tác nhân gây bệnh EMS/AHPND không có liên quan đến bệnh mới xuất hiện này.

– Xét nghiệm PCR với các cặp mồi AP3 và AP4 cho thấy vi khuẩn phân lập được từ tôm nhiễm bệnh cho kết quả dương tính với các gen gây độc PirA và PirB. PCR với hai cặp mồi AP1 và AP2 cho kết quả âm tính, cho thấy không có sự hiện diện của plasmid pVA1 liên quan đến bệnh EMS/AHPND (hai cặp mồi AP1 và AP2 cho kết quả dương tính với bệnh EMS/AHPND trên tôm nuôi tại khu vực Châu Á).

– Kết quả giải trình tự sơ bộ bộ gen của loài vi khuẩn này cho thấy có sự hiện diện của hai gen độc tố PirA và PirB.

– Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đang được tiếp tục triển khai để hoàn thành việc giải trình tự toàn bộ bộ gen, phân lập và định danh vi khuẩn này. Các phân tích sinh học đang được tiến hành để xem xét khả năng gây bệnh của chủng vi khuẩn mới này. Một cuộc khảo sát trên toàn quốc sẽ được tiến hành để xác định sự phân bố của bệnh.

Nguồn gốc của sự bùng phát dịch bệnh: Chưa xác định được

Phòng bệnh/kiểm soát bệnh: Khử trùng, kiểm dịch, giám sát sự bùng phát của dịch bệnh

Source: Trieu Tuan, aquanetviet.comReport’s Author: This report (in English, French and Spanish) was submitted to OIE on February 2, 2016, by Dr. Mark Schipp, Chief Veterinary Officer, P.O. Box 858, Canberra, Act 2601 Canberra, Australia (phone +61 262 724 644, fax +61 262 723 150). Information: OIE (the World Organization for Animal Health), 12, rue de Prony, 75017 Paris, France (phone 33-(0)1-44-15-18-88, fax 33–(0)1-42-67-09-87, email oie@oie.int, website http://www.oie.int).

Chia sẻ

Quay lại