Bệnh SHIV trên tôm

Quay lại

Bệnh SHIV trên tôm

: 5583

Các triệu chứng lâm sàng của tôm thẻ L. vannamei cảm nhiễm với virút ánh kim so với nhóm đối chứng. (a) Bề ngoài của tôm. (b) Gan tụy.

Một loài virút ánh kim như cầu vồng mới được phát hiện gây bệnh nghiêm trọng và tỷ lệ chết cao trên tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei ở Chiết Giang, Trung Quốc – đã được xác minh và tạm thời xác định là virút ánh kim tấn công vào tế bào máu ở tôm (SHIV). Xét nghiệm mô bệnh học cho thấy các thể vùi ưa kiềm và sự kết đặc nhân tế bào trong các mô tạo máu và các tế bào máu trong mang, gan tụy, chân ngực và cơ. Giải trình tự hệ gen của virút, chúng tôi đã thu được các trình tự từng phần được chú giải có khả năng là iridoviridae. Các phân tích phát sinh loài sử dụng trình tự amino axit của protein vỏ capsid virút và ATPase cho thấy nó là một loài virút ánh kim mới nhưng không thuộc 5 giống Iridoviridae đã biết. Kính hiển vi điện tử truyền qua cho thấy virút có cấu trúc tiêu biểu hình khối 20 mặt với đường kính trung bình là 158,6 ± 12,5 nm (n = 30) (v-v) và 143,6 ± 10,8 nm (n = 30) (f-f) và 85,8 ± 6,0 nm (n = 30) nucleoid. Các thí nghiệm cảm nhiễm tôm thẻ L. vannamei thông qua tiêm cơ, đường miệng và đường hậu môn ngược vào ống tiêu hóa cho thấy tất cả đều có tỷ lệ chết tích lũy 100%. Sự lai giống tại chỗ cho thấy mô tạo máu, mang và xoang gan tụy là các mô phản ứng dương tính. Ngoài ra, xét nghiệm PCR lồng đã được thực hiện. Kết quả PCR nhận thấy tôm thẻ L. vannameiFenneropenaeus chinensis và Macrobrachium rosenbergii đã bị dương tính với SHIV, cho thấy một mối đe dọa mới hiện có đối với ngành nuôi tôm ở Trung Quốc.

Các triệu chứng lâm sàng của tôm nhiễm SHIV là dạ dày và đường ruột rỗng, mất màu nhẹ ở bên ngoài và gan tụy, một số tôm bị nhiễm có vỏ mềm. Một phần ba có thân hơi đỏ (Hình a, b). Tôm gần chết mất khả năng bơi và chìm xuống đáy.

BioAqua.vn

Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28928367/

https://www.nature.com/articles/s41598-017-10738-8

Chia sẻ

Quay lại