Các chỉ tiêu chọn lựa Probiotics (men vi sinh, men tiêu hóa) sử dụng trong nuôi tôm

Quay lại

Các chỉ tiêu chọn lựa Probiotics (men vi sinh, men tiêu hóa) sử dụng trong nuôi tôm

: 4246

Probiotics (men vi sinhmen tiêu hóa) có tác dụng như là các tác nhân kháng vi khuẩn/ virút trong nuôi tôm.

Trung Tâm Quốc Gia về Thông tin Công nghệ Sinh học, Thư viện Y Quốc gia Mỹ

Sàng lọc động vật khỏe mạnh trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát —-> Phân lập các dòng vi khuẩn

I. Đánh giá in vitro về tiềm năng của dòng vi khuẩn có lợi probiotic ( men vi sinhmen tiêu hóa )

Sản xuất các hợp chất ức chế

Kháng sinh

Bacteriocins

Siderophores

Monostatin

Lyzozymes

Proteases

Hydrogen peroxide

Axit hữu cơ

Cạnh tranh về dinh dưỡng

Sắt

Chất hữu cơ

Các yếu tố

đề kháng

Các yếu tố bám dính

Cạnh tranh về dinh dưỡng

 II. Đánh giá in vitro các tác động có lợi đến vật chủ

Khả năng xâm chiếm

Mô bệnh học

Tăng cường đáp ứng miễn dịch

Cải thiện chất lượng nước

Tác động đến mức tăng trưởng và tỉ lệ sống

Các thử nghiệm thí điểm so sánh

—->  Cảm nhiễm thực nghiệm kháng lại các dòng gây bệnh

—–> Dòng vi khuẩn có lợi Probiotic ( men vi sinh, men tiêu hóa )

Đánh giá kinh tế

Thủ tục đăng ký

—-> Sản phẩm thương mại

BioAqua.vn

Nguồn: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3657448/

Chia sẻ

Quay lại