Các trại nuôi tôm Ấn Độ và Thái Lan hướng tới chứng nhận BAP

Quay lại

Các trại nuôi tôm Ấn Độ và Thái Lan hướng tới chứng nhận BAP

: 2031

(vasep.com.vn) Khoảng 285 trại nuôi tôm ở Ấn Độ và Thái Lan đang được khuyến khích đạt được chứng nhận Thực hành nuôi tốt nhất (BAP). Đây là mục tiêu của biên bản ghi nhớ (MoU) được ký giữa Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA) và công ty NK và phân phối tôm Rubicon Resources có trụ sở ở Mỹ.

MoU có mục đích tăng số lượng tôm chứng nhận BAP 4 sao. Chứng nhận BAP 4 sao yêu cầu sản phẩm phải có nguồn gốc từ nhà máy chế biến, trại nuôi, trại ương giống và nhà máy sản xuất thức ăn được chứng nhận BAP.

Dưới sự hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ từ GAA và Rubicon, 100 trại nuôi của Ấn Độ và 185 trại nuôi của Thái Lan sẽ đăng ký tham gia chương trình cải tiến iBAP của GAA để tiến hành những thay đổi cần thiết để áp dụng chứng nhận BAP.

Các trại nuôi của Ấn Độ sẽ áp dụng chứng nhận BAP theo 2 nhóm, mỗi nhóm gồm 50 trại nuôi trong khi các trại nuôi của Thái Lan sẽ áp dụng chứng nhận BAP cho 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 30 trại nuôi và 65 trại nuôi còn lại sẽ áp dụng thông qua chương trình hoạt động tích hợp (IOMs).

Sau khi đăng ký tham gia iBAP, các trại nuôi sẽ có 12 tháng để đạt chứng nhận BAP.

Chương trình iBAP được cho là giải pháp hoàn hảo để chứng nhận các trại nuôi mới và các trại nuôi trước đây đã bị ngừng sản xuất bởi EMS ở Thái Lan.

Các cơ sở đăng ký iBAP có thể trực tiếp áp dụng chương trình hoặc thông qua các tổ chức đại diện cho chương trình như một giáo sư, một nhà cung cấp hoặc một nhà NK.

Sau khi khởi động vào đầu năm 2014, hiện có 37 cơ sở đăng ký iBAP, từ 9 nước (Brazil, Trung Quốc, Ecuador, Honduras, Ấn Độ, Mexico, Panama, Peru và Thái Lan) và có 3 loài (tôm, cá rô phi và cá hồi trout) cũng như thức ăn nuôi thủy sản.

Sự lựa chọn của Rubicon sử dụng iBAP để tổ chức các trại nuôi trước khi đạt được chứng nhận BAP toàn diện là một minh chứng cho thấy ngành thủy sản đang hướng tới bền vững trên cả chiều rộng và chiều sâu.

Kim Thu

(Tổng hợp)

Chia sẻ

Quay lại