Các vấn đề lớn trong nuôi tôm ở Tamil Nadu, Ấn Độ

Quay lại

Các vấn đề lớn trong nuôi tôm ở Tamil Nadu, Ấn Độ

: 4755

Theo tin từ Durai Balasubramanian, thư ký Hội Nông dân Nuôi tôm Pattukottai (4.000 thành viên) ở bang Tamil Nadu về việc có nhiều báo cáo nói đến mở rộng mạnh ngành nuôi tôm ở Ấn Độ, nhưng sự thật là nông dân ở bang Tamil Nadu đang gặp các vấn đề lớn.

• Năm ngoái, chi phí thức ăn đã tăng lên 23%, từ 1,00 $/kg lên 1,31 $/kg.

• Trong hai năm qua, chi phí tôm giống đã tăng tới 60%.

• Nông dân nuôi đạt tỉ lệ sống 80% trong 60 ngày nuôi đầu tiên và sau đó bị tấn công bởi “hội chứng chết liên tiếp”, còn trầm trọng hơn hội chứng chết sớm. Ở 120 ngày nuôi, tỷ lệ sống giảm còn 40% và hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) tăng gấp đôi.

• Giá tôm cỡ nhỏ rớt.

• Chi phí của các chất bổ sung cho ao đã tăng lên 20%.

• Kể từ tháng 10/2014, bệnh đốm trắng (WSSV) đã quét sạch tất cả các trang trại nuôi tôm ở Tamil Nadu.

• Nông dân đang tính toán chuyển đổi nuôi từ tôm thẻ Penaeus vannamei sang tôm sú P. monodon.

• Nông dân không còn mở rộng sản xuất. Trên thực tế, họ đang cắt giảm sản xuất.

Nuôi tôm ở Tamil Nadu: Những cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong nuôi tôm ở nhiều nơi trên thế giới đã mở đường để tăng tốc nuôi tôm thông qua nuôi trồng thủy sản sử dụng các hệ thống nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến và bán thâm canh ở các vùng có điều kiện môi trường thích hợp. Tamil Nadu được phú cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như các vùng ven biển hình thành nước lợ/cửa sông để phục vụ nuôi tôm. Diện tích nước lợ của Tamil Nadu vào khoảng 56.000 ha, trong đó 18.000 ha được xác định là khu vực tiềm năng cho nuôi tôm. Nuôi tôm hiện nay đã được phát triển ở 12 huyện biển của Tamil Nadu với khoảng 4.455 ha. Tôm sú (P.monodon) và tôm thẻ chân trắng (P.indicus) là những loài tôm nuôi phổ biến nhất. Nông dân được khuyến khích áp dụng phương pháp nuôi trồng truyền thống và quảng canh vì môi trường nuôi trồng thủy sản bền vững. (Nguồn: Government of Tamil Nadu)

BioAqua.vn

Information: Durai Balasubramanian, Pattukottai Shrimp Farming Association, 101 Big Street, Pattukottai 614602, India (email durai.balasubramanian@myport.ac.uk).

Source: Emails to Shrimp News International.  Subject: Farming Tamilnadu Report 2014.  Durai Balasubramanian.  January 23 and 24, 2015.

Chia sẻ

Quay lại