FAO: Nuôi trồng thủy sản đang phát triển nhanh hơn dự kiến

Quay lại

FAO: Nuôi trồng thủy sản đang phát triển nhanh hơn dự kiến

: 2290

Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO), ngành nuôi trồng thủy sản trong 10 năm tới có thể phát triển nhanh hơn dự kiến, giúp cải thiện được chất dinh dưỡng cho người dân đặc biệt là tại châu Á và châu Phi.

Các chuyên gia cho biết các tiến bộ khoa học có thể bù đắp cho việc thiếu tài nguyên, khi một số công nghệ có thể cải thiện năng suất. Những tiến bộ trong việc sử dụng nước, cải tiến gen, phương pháp nuôi và cải tạo việc nuôi thủy sản đã chứng minh điều đó.

Theo FAO, việc tăng nguồn đầu tư sẽ giúp sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 4,14%/năm từ nay đến năm 2022. Tốc độ gia tăng này khá đáng kể so với tốc độ 2,54% mà FAO và OECD ước tính cho tới trước năm 2014.

Theo quan điểm của Audun Lem, quan chức cao cấp của Phòng Chính sách nuôi trồng thủy sản và Khai thác thủy sản và kinh tế của FAO và là một trong những tác giả của báo cáo, cho biết: “Kết quả này là do có nhiều cơ hội để theo kịp công nghệ sản xuất, đặc biệt là tại châu Á”.

Về điều  này, ông cho biết hiện nay, tại châu Á có nhiều người nuôi nhỏ những người không thể chi trả chi phí tài chính cần thiết để tăng sản lượng mà không ảnh hưởng đến nguồn lợi.

Lem cũng cho biết 50% trong số 127.000 triệu USD trong xuất khẩu thủy sản trên toàn thế giới trong năm 2011 đến từ các nước đang phát triển.

Ông cho biết, về tiêu thụ trực tiếp của con người, nuôi trồng thủy sản vượt qua khai thác thủy sản trong năm nay và dự kiến tăng khoảng 5% trong 10 năm tới.

Sự gia tăng này dự kiến liên quan đến việc giảm rác thải, các giải pháp tốt nhất để giảm đánh bắt không chủ đích và quản lý nghề cá hợp lý.

Tiêu thụ thủy sản trên đầu người của thế giới đạt từ 9,9 kg trong năm 1970 lên 19,1 kg trong năm 2012. Châu Phi, Mỹ La tinh và Trung Đông đạt mức tiêu thụ khoảng một nửa trung bình thế giới trong khi châu Á, châu Âu và Mỹ La tinh đạt trung bình 21 kg/đầu người.

Ngoài ra, FAO ước tính năm 2022, giá thủy sản sẽ tăng khoảng 27% so với hiện nay.

Fis – Vietfish

Chia sẻ

Quay lại