Giai đoạn khó khăn trong nuôi tôm ở Thái Lan… WSSV, EMS và vi bào tử trùng microsporidia

Quay lại

Giai đoạn khó khăn trong nuôi tôm ở Thái Lan… WSSV, EMS và vi bào tử trùng microsporidia

: 3926

Tin ngắn từ Daniel Gruenberg về tình hình nuôi tôm ở miền đông Thái Lan đang bị ngập tràn virút bệnh đốm trắng (WSSV) cộng với cả sự tấn công dữ dội liên tục của hội chứng tôm chết sớm (EMS) và vi bào tử trùng microsporidia.

Một trang trại lớn ở miền đông Thái Lan vừa mới thả 100 ao với tôm giống mới thì 96 ao trong số đó đã bị EMS tấn công, trong khi số còn lại bị tấn công bởi đốm trắng WSSV. Thất bại 100% ngay ở một trang trại lớn được vận hành tốt là dấu hiệu đúng thực tình trạng cực kỳ gay go ở Thái Lan.

Đây là tình trạng điển hình tôi nhìn thấy ở miền đông Thái Lan. Tôi không biết chắc tình hình đang xảy ra ở miền nam Thái Lan, nhưng nhiệt độ ở đó cũng đang giảm nên thường khiến cho bệnh đốm trắng (WSSV) tồi tệ hơn.

Khả năng là Thái Lan sẽ sản xuất 190.000 tấn tôm nuôi trong năm 2014. Trước đó, tôi đã ước tính sẽ trong khoảng từ 180.000 đến 200.000 tấn. Hiệp hội Thực phẩm Đông lạnh Thái Lan (TFFA) cho biết sản lượng tôm nuôi của năm 2015 sẽ vào khoảng 250.000 đến 300.000 tấn. Tôi không rõ ước tính này dựa trên căn cứ nào. Cá nhân tôi nghĩ rất khó để dự đoán sản lượng của năm 2015.

Gần đây, giá tôm giảm ở Thái Lan. Tôi nghĩ là do thu hoạch khẩn cấp tôm nhỏ từ các ao nuôi bị tấn công bởi bệnh. Các nhà chế biến Thái gặp khó khi bán tôm nhỏ hơn 10 gram. Giá thấp, đồng thời lo sợ bị đốm trắng (WSSV) và nhiệt độ thấp làm cho tôi suy nghĩ năm 2015 sẽ có một khởi đầu chậm chạp. Nhiều người đang nỗ lực nghiên cứu để đưa ra những giải pháp cho các vấn đề bệnh ở Thái Lan. Hãy hy vọng họ tìm thấy một giải pháp nào đó hữu ích cho năm 2015.

BioAqua.vn

Nguồn: The Shrimp List (a mailing list for shrimp farmers).  Subject: Tough Times for Thailand…WSSV, EMS and Microsporidians.  Daniel Gruenberg (daniel@acquestra.com).  December 24, 2014. – Nguồn hình ảnh: http://www.123rf.com.

Chia sẻ

Quay lại