Lịch sử nuôi tôm và các yếu tố dẫn dắt tăng trưởng ngành tôm của Thái Lan

Áp dụng kỹ thuật nuôi quảng canh truyền thống ở các ruộng lúa ven biển thấp trũng và rộng lớn (30 ha hoặc rộng hơn), những trang trại nuôi tôm đầu tiên ở Thái Lan có thể đã bắt đầu vào những năm 1930. Do sự phụ thuộc vào dòng chảy của thủy triều tự … Continue reading Lịch sử nuôi tôm và các yếu tố dẫn dắt tăng trưởng ngành tôm của Thái Lan