Lợi ích khi sử dụng AquaVive và NutraPro trong nuôi tôm

Quay lại

Lợi ích khi sử dụng AquaVive và NutraPro trong nuôi tôm

: 16222

Mọi nỗ lực tạo tác dụng hợp phối của probiotic và prebiotic đều liên quan đến các hệ sinh thái vi sinh vật trong nước, phân, chất thải hữu cơ, bùn đáy ao, trầm tích, đường ruột tôm và thức ăn.

Biofloc có khả năng là một chiến lược mới trong quản lý bệnh trong nuôi tôm và khác với các phương pháp theo tập quán như sử dụng kháng sinh, kháng nấm, probiotic và prebiotic. Tác dụng của “probiotic tự nhiên” trong biofloc có thể tác động ở bên trong và/hoặc bên ngoài chống lại vi khuẩn gây bệnh, ví dụ như là Vibrio sp., ngoại ký sinh trùng… Tác dụng này được thúc đẩy bởi các nhóm lớn vi sinh vật nhưng chủ yếu là vi khuẩn vì đây được xem là mức dinh dưỡng đầu tiên trong hệ thống.

Về tác động bên ngoài, cơ chế hoạt động của vi sinh vật trong biofloc chống lại các mầm bệnh như là cạnh tranh không gian, chất nền và các chất dinh dưỡng hoặc hạn chế tốc độ phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Các hợp chất ức chế được tiết ra bởi vi sinh vật trong biofloc, cường độ ánh sáng và loại nguồn cacbon cũng có thể làm giảm sự phát triển của mầm bệnh.

Biofloc là một hệ sinh thái độc đáo giàu hoạt lực của các vi khuẩn, tảo, động vật nguyên sinh và các chất khác, cùng với các hạt vụn hữu cơ chết. Áp dụng công nghệ Biofloc (BFT) đã trở thành một xu hướng và cần thiết để hạn chế thay nước. Khi hạn chế thay nước, các chất hữu cơ trong nước bị tích tụ hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng vi khuẩn dị dưỡng. Các dòng vi khuẩn tiêu hóa các chất hữu cơ nhờ các enzym ngoại bào phong phú để có được chất dinh dưỡng và năng lượng cho chúng tăng trưởng.

Men vi sinh AquaVive và NutraPro cho tác dụng hợp phối của probiotic và prebiotic, đồng thời hỗ trợ hình thành biofloc

Trong thực tế, sự lựa chọn các dòng vi khuẩn hoạt động hiệu suất cao và ổn định như các dòng vi khuẩn trong sản phẩm AquaVive NutraPro (BioZ Technologies LLC) có thể sản sinh phong phú sinh khối tế bào nhờ sục khí, cân bằng thích hợp hàm lượng Cacbon:Nitơ, giảm thay nước và chiếm ưu thế trong hệ sinh thái ao. Những sinh khối vi khuẩn này kết hợp với thực vật phù du, động vật nguyên sinh và mảnh vụn hữu cơ sẽ là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời cho tôm đã được ước tính thay thế 25% lượng thức ăn, nhờ đó tiết kiệm chi phí thức ăn.

Các dòng vi khuẩn BioZ probiotic đặc biệt phát triển và duy trì biofloc trong hệ sinh thái ao nuôi tôm, thích hợp sử dụng cho các trang trại nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh, nuôi trong nhà kính không thay nước với chế độ cho ăn nhiều và sục khí tốc độ cao.

Các dòng vi khuẩn Bacillus của BioZ hoạt động 24/7, cả khi trời mưa hoặc nắng miễn là duy trì hàm lượng oxy hòa tan > 5 ppm và đủ lượng cacbon trong ao. Trong các điều kiện tối ưu như vậy, các dòng vi khuẩn dị dưỡng này chiếm ưu thế trong nước ao ở dạng biofloc và giữ cho nước ao thoát khỏi độc tính cực đại của NH3, NO2, H2S, vv… loại bỏ bùn đáy hữu cơ một cách đều đặn và hạn chế tảo độc.

Sản phẩm AquaVive NutraPro của công ty BioZ Technologies được sản xuất và đóng gói tại Mỹ.

BioAqua.vn

Nguồn: BioZ Technologies LLC.

Biofloc Technology (BFT): A Review for Aquaculture Application and Animal Food Industry (PDF Download Available).

https://www.researchgate.net/publication/312450820_Biofloc_Technology_BFT_A_Review_for_Aquaculture_Application_and_Animal_Food_Industry [accessed Sep 12, 2017].Maurício Emerenciano, Gabriela Gaxiola and Gerard Cuzon

Chia sẻ

Quay lại