Lợi ích khi sử dụng AquaVive và NutraPro trong nuôi tôm

Mọi nỗ lực tạo tác dụng hợp phối của probiotic và prebiotic đều liên quan đến các hệ sinh thái vi sinh vật trong nước, phân, chất thải hữu cơ, bùn đáy ao, trầm tích, đường ruột tôm và thức ăn. Biofloc có khả năng là một chiến lược mới trong quản lý bệnh trong … Continue reading Lợi ích khi sử dụng AquaVive và NutraPro trong nuôi tôm