Nghiên cứu về EMS ở Mexico

Quay lại

Nghiên cứu về EMS ở Mexico

: 5458

Tôm gần chết do nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) từ các trang trại ở phía tây bắc Mexico đã được lấy mẫu để phân tích vi khuẩn học và mô học. Các phân lập vi khuẩn bằng kỹ thuật phân tử được xác định là Vibrio parahaemolyticus bởi sự hiện diện của gen tlh. Các chủng V. parahaemolyticus tdh âm tính, trh âm tính và tlh dương tính được xác định thêm đặc điểm bằng các chuỗi lặp đối song – kỹ thuật rep-PCR và các cặp mồi AP1, AP2, AP3 và AP, bộ phát hiện EMS2 IQ2000 (GeneReach, Đài Loan) đã được sử dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán về bệnh AHPND.

Các chủng V. parahaemolyticus được sử dụng trong các thử nghiệm cảm nhiễm ngâm với tôm, nuôi tôm và cảm nhiễm tôm đã thể hiện các triệu chứng lâm sàng và bệnh lý như nhau: lờ đờ, ruột rỗng, gan tụy nhợt nhạt và có nước, các tế bào sắc tố giãn rộng. Áp dụng phân tích mô học và đếm mật độ vi khuẩn, ba giai đoạn của bệnh AHNPD (giai đoạn đầu, cấp tính và cuối) đã được xác định ở tôm bị nhiễm. Các tổn thương đặc trưng bệnh cho thấy sự bong tróc nghiêm trọng của các tế bào biểu mô ống gan tụy đã được quan sát ở cả tôm bị cảm nhiễm và bị nhiễm trong ao.

Kết quả cho thấy các chủng V. parahaemolyticus khác nhau có độc tính khác nhau; một số chủng ít độc không gây chết 100% và các tỷ lệ chết cũng tăng chậm hơn so với các chủng độc lực cao hơn. Độc lực của các chủng V. parahaemolyticus phụ thuộc liều lượng, mật độ nhiễm ngưỡng là 104 CFU ml-1; dưới mật độ đó không quan sát thấy tỉ lệ chết. Bộ mồi AP3 có độ nhạy và độ đặc hiệu tốt nhất. Các kết quả thử nghiệm và nuôi thực địa cho thấy chủng V. parahaemolyticus gây AHPND là tác nhân gây bệnh chủ yếu cho tôm ở Mexico so với các chủng V. parahaemolyticus đã được báo cáo cho đến nay.

BioAqua.vn

Information: Sonia A. Soto-Rodriguez, CIAD Unidad Mazatlan, A.P. 711, Mazatlán, Sinaloa, Mexico (phone + 52-669-989-8700, extension 264, email ssoto@ciad.mx, webpage http://www.ciad.mx).

Source: Applied and Environmental Microbiology.  Field and Experimental Evidence of Vibrio parahaemolyticus as the Causative Agent of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease of Cultured Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Northwestern Mexico.  Sonia A. Soto-Rodriguez, Bruno Gomez-Gil, Rodolfo Lozano-Olvera, Miguel Betancourt-Lozano and Maria Soledad Morales-Covarrubias.  Volume 81, Number 5, Page 1, March 2015.

Chia sẻ

Quay lại