Nghiên cứu về kiểm soát bệnh trong nuôi tôm ở Trung Quốc

Quay lại

Nghiên cứu về kiểm soát bệnh trong nuôi tôm ở Trung Quốc

: 4801

Tóm tắt: Nghiên cứu này điều tra về kiến ​​thức, thực hành và những thách thức của nông dân nuôi cá rô phi và nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) khi ngăn ngừa và kiểm soát bệnh nhờ sử dụng kháng sinh/kháng khuẩn và các hợp chất khác ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc – đây cũng chính là khu vực nuôi tôm và cá rô phi quan trọng nhất ở Trung Quốc. Trong số 30 trang trại nuôi tôm được khảo sát, 19 trại nuôi đã bị bùng phát bệnh đỏ thân và 5 trại bị hội chứng đốm trắng, cả hai bệnh đều do virút, và 5 trại bị “bệnh chết bí mật” [AHPND/EMS], các trại này đều được nông dân kiểm soát bằng cách sử dụng nhiều loại thuốc khử trùng, chế phẩm sinh học/men vi sinh và vitamin khác nhau. Hầu hết các nông dân cho biết họ không sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh tôm. Tất cả nông dân sử dụng chất khử trùng và chế phẩm sinh học để kiểm soát chất lượng nước ao nuôi, mặc dù hiệu quả của cách thực hành này chưa rõ.

Nông dân chuẩn bị thức ăn được trộn thuốc bằng cách dùng tay không để pha các dung dịch kháng sinh gốc nước vào thức ăn viên, có chút ít nhận thức về các nguy hại sức khỏe có liên quan. Cách thực hành này, đặc biệt là khi sử dụng các loại thuốc có chất lượng kém có thể dẫn đến việc sử dụng hàm lượng kháng sinh dưới liều điều trị với những rủi ro điều trị thất bại và phát triển kháng thuốc tiếp sau đó. Nông dân cho biết chi phí thấp hơn và quy định chặt chẽ về việc sử dụng kháng sinh chính là những lý do chế phẩm sinh học được sử dụng phổ biến. Nông dân cũng nói về việc sử dụng các chất chiết xuất từ ​​thảo dược để kiểm soát bệnh và cải thiện chất lượng nước, một phần vì ít các tác dụng phụ được báo cáo và không có các vấn đề dư lượng kháng sinh. Các cửa hàng cung cấp hóa chất tại địa phương và việc nhân viên đại diện thường xuyên ghé thăm các trang trại chính là nguồn thông tin quan trọng để người nông dân dùng vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Nông dân cũng dựa trên kinh nghiệm của riêng mình và cách thực hành sử dụng hóa chất hiện nay mà dường như không có hiệu quả. Vì vậy, chính phủ, chuyên gia trong ngành và khu vực tư nhân cần hợp tác theo hình thức quan hệ đối tác công-tư để cải tiến các dịch vụ tư vấn và huấn luyện đào tạo cho nông dân, đặc biệt là trong việc sử dụng kháng sinh và các hợp chất khác một cách thận trọng và hiệu quả. Quy trình thủ tục phê duyệt và hợp pháp các sản phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản cần được tăng cường và thực thi để đảm bảo nông dân tiếp cận được các đại lý có chất lượng và hiệu quả để kiểm soát bệnh.

Nguồn: Shrimpnews. Aquaculture.  Management Measures to Control Diseases Reported by Tilapia (Oreochromis spp.) and Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Farmers in Guangdong, China.  Kang Lia, Liping Liua (email lp-liu@shou.edu.cn, Key Laboratory of Freshwater Fishery Germplasm Resources, Ministry of Agriculture, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China), Jesper Hedegaard Clausen, Maixin Lu and Anders Dalsgaard.  In Press, Available Online, February 6, 2016.

Chia sẻ

Quay lại