Nhân tố X của thị trường tôm Trung Quốc

Quay lại

Nhân tố X của thị trường tôm Trung Quốc

: 2132

Theo một người đưa tin trong nước không nêu tên cho biết nuôi tôm ở Trung Quốc năm 2014 đã bị EMS tấn công.

“Chủ yếu  cỡ tôm nhỏ nhằm cố gắng vượt qua EMS. Không có thông tin gì về khả năng sẽ có sự thay đổi đột ngột.”

“Tôi nghĩ rằng nhu cầu tôm cỡ lớn sẽ tiếp tục giảm trong khi nhu cầu tôm cỡ 60 và 70 con sẽ nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng họ [các nhà chế biến Trung Quốc] sẽ tiếp tục mua tôm số lượng lớn từ Ấn Độ và Việt Nam để tái chế biến cho các thị trường xuất khẩu CPUD, CPUD và CPDTOs,”.

Trừ khi có một giải pháp chữa trị rõ ràng và đột xuất cho bệnh EMS, tôi không thể nghĩ là tình hình sản xuất sẽ tốt hơn nhiều năm ngoái.

Đối với thị trường Trung Quốc, dự kiến sẽ ở mức tương tự. “Tôm là một phần trong chế độ ăn hàng ngày, ít nhất là cỡ tôm nhỏ. Có lẽ cỡ tôm lớn được nhập khẩu sẽ bị giảm về số lượng. Tương tự với tôm tự nhiên, tôm đánh bắt. Nói cách khác là không có thay đổi lớn”.

“Đang có sự thay đổi là cách mua ở đây” ông cho biết. “Mới đầu đã có một số khách hàng thu mua rất lớn, lấy một lần 40 – 50 container; sau đó một vài khách mua lớn, lấy 10 – 20 container. Bây giờ, có khá nhiều khách hàng nhỏ hơn, chỉ mua 2 – 3 container.”

Ngoài ra, còn có một sự thay đổi về thuật ngữ của các nhà chế biến Ecuador khi đưa ra các chi tiêu kỹ thuật khác nhau cho khách mua Trung Quốc, với tỉ lệ mạ băng cao hơn và trọng lượng thực thấp hơn.

Đồng thời, một số nhà máy chế biến Ecuador hiện nay đã đặt văn phòng tại Trung Quốc và có người đi tìm kiếm khách hàng chuyên mua container khắp các chợ thủy sản. “Chỉ có Chúa mới biết khi nào họ sẽ bắt đầu gửi từng thùng từ Ecuador?”.

BioAqua.vn – Source: Undercurrent News – Photo source: sdsoybean

Chia sẻ

Quay lại