Nuôi tôm đa pha trong các ao vận hành bằng năng lượng mặt trời ở Honduras

Quay lại

Nuôi tôm đa pha trong các ao vận hành bằng năng lượng mặt trời ở Honduras

: 4250

Tóm tắt: Công ty Granjas Marinas ở Honduras tin rằng nuôi luân trùng (rotifer), giáp xác chân chèo (copepod) ở quy mô lớn và cấy liên tục vào ao cùng với các chu kỳ nuôi tăng trưởng ngắn ngày có thể tăng sản lượng tôm đáng kể đồng thời giảm phụ thuộc vào các nguồn protein khác trong thức ăn. Trong hệ thống nuôi ba pha có ao ương trung tâm, khi tôm lớn thì sẽ được chuyển đến các khu nuôi rộng hơn, sử dụng diện tích nuôi một cách hiệu quả mà không tăng mật độ. Hệ thống quản lý nguồn luân chuyển đa pha đã sản xuất tôm có trọng lượng 15g trong 8 tuần với tỉ lệ sống trung bình 74%.

Brian M. Boudreau, Giám đốc Điều hành Nuôi trồng Thủy sản, Công ty Granjas Marinas, Barrio El Cortijo, Choluteca, Honduras

Nancy Murillo đang cho ăn ở hệ thống raceway 600 tấn nuôi ghép luân trùng (rotifer) và giáp xác chân chèo (copepod).

Ao nuôi trồng thủy sản ngoài trời lấy năng lượng bức xạ ánh sáng mặt trời chuyển qua vô số mạng lưới thức ăn thủy sản phức tạp đến các loài động vật đích cuối cùng là một hình thức nuôi rất hiệu quả với nhiều tiềm năng chưa được khai thác mạnh để cải thiện hiệu suất nhằm vượt mức hiện nay bằng cách tăng cường chuyển đổi nguồn năng lượng mặt trời miễn phí vào nguồn sản xuất sinh khối thứ cấp. Sinh vật là thức ăn tự nhiên giàu đạm (protein) và các nguyên tố tăng trưởng thiết yếu khác là các nguồn thức ăn rất quan trọng trong ao.

Là một nhà sản xuất tôm được tổ hợp đầy đủ cơ sở trang thiết bị từ các khu ương biofloc thâm canh đến các hệ thống ao quảng canh mở rộng, Công ty Granjas Marinas tại Honduras (GGM) đang cải tiến những gì mà thiên nhiên ban tặng nhờ sản xuất sinh khối động vật phù du một cách hiệu quả hơn trong các hệ thống ao nuôi đa pha. Cho đến nay, công ty đã và đang chuyển đổi theo kế hoạch 400 ha ao cũ để xây dựng thêm 700 ha nữa vào năm 2015.

Hệ thống quản lý nguồn luân chuyển đa pha

Đối với công ty GGM, năng suất là một yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận. Hệ thống quản lý nguồn luân chuyển đa pha (MIMS) tăng chu kỳ với mật độ thấp theo kiểu mới đang cải thiện năng suất bằng cách thúc đẩy tăng trưởng và tăng tỷ lệ sống với các chu kỳ nuôi tăng trưởng ngắn hơn. Với một hệ thống ba pha, các nguồn tôm được chuyển từ các khu nhỏ đến khu lớn hơn khi tôm lớn lên, do đó diện tích nuôi được sử dụng hiệu quả hơn mà không làm tăng mật độ thả giống.

Theo truyền thống, GGM sử dụng một hệ thống 2 pha để nuôi ấu niên/tôm giống nhỏ trong các khu ương dưỡng trước khi chuyển qua các ao nuôi tăng trưởng. Nhưng cách làm này đã hạn chế kích cỡ ấu niên do khâu hậu cần liên quan đến vận chuyển sinh khối sống ở khoảng cách xa. Khác biệt do MIMS tạo ra là giảm tối đa khoảng cách vận chuyển bằng một hệ thống vận chuyển đã được cấp bằng sáng chế nhằm tạo điều kiện vận chuyển ấu niên/tôm giống lớn ít bị stress nhất.

MIMS là hệ thống ba pha vận hành năng suất chính với bố trí ao ương dưỡng ở trung tâm để dễ dàng chuyển tôm ấu niên lớn. Pha đầu tiên sử dụng kèm theo hệ thống ương dưỡng đa năng công suất 1.200 tấn cho tôm ấu niên, cũng như nuôi khối lượng lớn luân trùng và giáp xác chân chèo để cấy vào các ao ương dưỡng trung tâm.

MIMS đã sản xuất được tôm trọng lượng 15,0 – 16,0 g trong 8 tuần với tỉ lệ sống trung bình 74% ở 350 ha ao đã thu hoạch cho đến nay. Tôm có trọng lượng trung bình lúc đầu là 4,2 g được thả trước tiên với mật độ 8,1 ấu niên/m2. Tốc độ tăng trưởng hàng tuần gần 1,4 g và sản lượng thu hoạch là 912,0 kg/ha.

MIMS không chỉ gia tăng hiệu quả nuôi trồng, mà còn mở ra những cơ hội mới để phát triển các chiến lược cho ăn sạch hơn đối với môi trường. Có thể nhanh chóng sản xuất được số lượng lớn sinh khối động vật phù du giàu dinh dưỡng cho nuôi tôm với những tác động tích cực cho nền kinh tế và khả năng bền vững của doanh nghiệp.

Quản lý động vật phù du

Công ty Granjas Marinas cho rằng quản lý động vật phù du qua các chiến lược cấy liên tục vào ao ở quy ​​mô lớn kết hợp với các chu kỳ nuôi tôm tăng trưởng ngắn ngày có thể tăng đáng kể việc chuyển đổi năng lượng mặt trời cho nuôi tôm đồng thời giảm phụ thuộc vào các nguồn protein khác trong thức ăn.

Các ao nuôi tôm là các mạng lưới thức ăn phức tạp trong đó năng lượng được truyền từ mức dinh dưỡng này đến mức dinh dưỡng tiếp theo. Khi tìm hiểu thêm về các hệ sinh thái chức năng của chúng, chúng tôi quan tâm đến mức tăng trưởng đáng kinh ngạc và khả năng tái tạo của các nhà máy sản xuất thứ cấp và vai trò quan trọng của chúng trong dòng chảy năng lượng qua các hệ sinh thái ao. Mặc dù tảo là nhà máy sơ cấp chủ yếu chuyển đổi năng lượng mặt trời vào các hợp chất hữu cơ thì cơ hội thực sự chưa được khai thác là ở quá trình sản xuất thứ cấp, bởi vì tảo đóng vai trò quan trọng như là chất tải năng lượng đến các bậc dinh dưỡng cao hơn.

Nhìn thấy mức tăng trưởng khá cao trong các ao với số lượng giáp xác chân chèo cao hơn, GGM bị thuyết phục bởi nguồn protein tự nhiên được sản sinh trong các ao cung cấp dinh dưỡng tốt hơn so với protein trong thức ăn công thức. Một vấn đề quan trọng hơn hiện nay là ở chất lượng – thành phần của ngũ cốc và hệ thống phân phát thức ăn khắp các cơ sở của công ty.

 

Paola Ordoñez theo dõi nuôi nuôi luân trùng trong các bể raceway 40 tấn.

Quản lý sinh khối

Các ứng cử viên tốt nhất trong sản xuất sinh khối thứ cấp là luân trùng và giáp xác chân chèo, bởi vì chúng có khả năng tái tạo sinh khối dinh dưỡng một cách nhanh chóng và có xu hướng trội hơn trong các điều kiện ao nuôi điển hình của công ty GGM. Phương pháp sản xuất sinh khối của GGM ban đầu được phát triển tại trại sản xuất giống tôm ở hệ thống raceway 40 tấn.

Nhóm công nghệ xanh của công ty hiện giờ nuôi luân trùng được tới 80 con/ml và giáp xác chân chèo đến 16 con/mL trong 8 bể raceway 600 tấn. Lượng giáp xác chân chèo đạt 10 tỷ con/bể raceway trước khi cấy vào các ao ương dưỡng 7ha và nhân lên đến 250 tỷ con. Sinh khối chưa thu hoạch có thể đạt khoảng 544 kg/ha trong 7 ngày. Sản xuất luân trùng có thể đạt gần 2.270 kg/ha trong 4 ngày. Nhóm GGM đang nghiên cứu để khẳng định công nghệ cấy nuôi quy mô lớn.

BioAqua.vn

Nguồn: Theo Advocate Global Aquaculture – Tháng 9-10/2014

Chia sẻ

Quay lại