Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Indonesia

Quay lại

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Indonesia

: 6886

Các dữ liệu được công bố về các hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng và mật độ thả nuôi là rất khác nhau. Cho đến nay, mật độ thả nuôi tối ưu khi nuôi tôm trên cát vẫn chưa xác định. Bài báo này giới thiệu về một nghiên cứu đã được thực hiện ở Indonesia để xác định ảnh hưởng của các mật độ thả nuôi tôm thẻ chân trắng và hiệu quả sản xuất khi nuôi tôm thâm canh trong các ao đất cát.

Nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong ao lót bạt bắt đầu từ năm 2013 ở Vùng đặc biệt Yogyakarta, sau đó phát triển dọc ven biển phía nam của tỉnh Trung Java. Đất đai ở khu vực này là những cồn cát, có pH từ axit đến trung tính, có độ dẫn điện thấp và mức thấm nước là 5 cm/giờ. Nước được bơm từ các giếng ngầm, có độ mặn từ 10 – 25 ‰.

Hiện tại, có khoảng 1.100 ao với diện tích 1.000 – 4.500 m2/ao. Ban đầu, các vụ nuôi tôm rất đạt, nhưng sau đó Hội chứng phân trắng xuất hiện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng tôm nuôi. Người nuôi tôm đã sai lầm khi cho rằng để tăng sản lượng và lợi nhuận thì cần thiết phải thả nuôi với mật độ cao hơn, ngay cả khi hạn chế về trình độ kỹ thuật, nguồn nước cũng như chất lượng nước.

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện ở một làng ven biển thuộc tỉnh Trung Java, gồm 9 ao lót bạt (3 x 4 x 1 m) trên nền đất cát, mức nước trong ao là 80 cm, được bơm từ giếng ngầm sâu 20 m. Mỗi ao được trang bị một quạt nước công suất 1 HP, tôm giống PL9 được lấy từ một trại giống thương mại.

Tôm được cho ăn thức ăn thương mại (30%), phụ thuộc vào kích cỡ tôm mà cho ăn dạng bột, mảnh hoặc viên. Lượng ăn được điều chỉnh sau 25 ngày thả nuôi phụ thuộc vào mật độ thả ban đầu ở từng nghiệm thức.

Theo dõi chất lượng nước và đánh giá tình trạng tôm nuôi được thực hiện thường xuyên. Duy trì chất lượng nước ao nuôi bằng cách thay nước định kỳ, từ 1 – 5 % trong 2 tháng đầu, sau đó là 5 – 7 % cho đến khi thu hoạch. Để làm giảm vật chất hữu cơ, siphon đáy ao sau 25 ngày thả nuôi, sau đó định kỳ 1 tuần siphon một lần. Khi kích cỡ tôm đạt 12 – 13 g/con hoặc sau 75 ngày nuôi thì thu hoạch.

Kết quả và thảo luận

Các kết quả nghiên cứu cho thấy tôm thẻ chân trắng có thể được nuôi tốt ở ao đất cát được lót bạt với mật độ thả nuôi tương đối cao. Các dữ liệu về trọng lượng cuối, tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng hàng ngày, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và sinh khối được trình bày ở Bảng 1.

Trọng lượng trung bình tôm thu hoạch biến động từ 9,58 ± 0,54 và 12,93 ± 0,7 gram, nghiệm thức 300 con/m2 khác biệt có ý nghĩa thống kê so với hai nghiệm thức còn lại (100 con/m2 và 200 con/m2).

Tốc độ tăng trưởng hàng ngày của tôm biến động trong khoảng 0,1118 ± 0,006 và 0,1526 ± 0,011 gram/ngày, khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức và tương quan nghịch biến giữa mật độ thả cao và trọng lượng. Tỷ lệ sống khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức; nghiệm thức 100 con/m2 có tỷ lệ sống là 96,54 %, 200 con/m2 là 83,46 % và 300 con/m2 là 64,98 %.

Bảng 1. Trọng lượng cuối, tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng hàng ngày, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và sinh khối thu hoạch.

* Ghi chú: Trên cùng một hàng, các chữ số có chữ cái theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Sinh khối thu hoạch dao động từ 14,99 ± 1,09 đến 22,37 ± 0,57 kg/m2, khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức về mật độ thả nuôi. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) biến động trong khoảng 0,99 ± 0,07 và 2,00 ± 0,05, khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Tốc độ tăng trưởng và trọng lượng trung bình sau 75 ngày nuôi được trình bày ở Hình 1 và Hình 2.

Hình 1. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (±SE) của tôm thẻ chân trắng thả nuôi ở các mật độ khác nhau trong ao trên cát.

Hình 2. Trọng lượng trung bình (± SE) của tôm thẻ chân trắng được thả nuôi ở các mật độ khác nhau trong 75 ngày.

Đối với các thông số chất lượng nước, nhiệt độ nước trong các ao dao động từ 29,23 – 29,60 oC, pH từ 7,96 – 7,99, độ mặn từ 22,07 – 25,07 ‰, oxy hòa tan từ 4,24 – 4,51 mg/l, nitrite từ 1,35 – 1,96 mg/l, ammonia từ 1,63 – 2,49 mg/l, tổng vật chất hữu cơ (Total Organic Matter – TOM) từ 185,15 – 248,20 mg/l và độ đục 38,07 – 39,64 cm.

Triển vọng

Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao lót bạt trên cát đạt kết quả tốt ở mật độ 100 con/m2. Mật độ này cho kết quả tốt hơn về tốc độ tăng trưởng (0,1526 g/ngày), tỷ lệ sống (96,5%) và FCR (0,99). Mật độ thả 300 con/m2 cho sinh khối cao nhất (22,37 kg/m3), nhưng trọng lượng trung bình của tôm khi thu hoạch và tỷ lệ sống thấp hơn khi so sánh với tôm được thả nuôi ở các mật độ khác. Hiệu quả của việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát có lót bạt cần lưu ý theo mùa vụ cũng như quản lý nước.

Anh Chi (Theo GAA)

Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn

 

Chia sẻ

Quay lại