Sản lượng thức ăn nuôi trồng thủy sản toàn cầu đạt 41 triệu tấn trong năm 2014

Quay lại

Sản lượng thức ăn nuôi trồng thủy sản toàn cầu đạt 41 triệu tấn trong năm 2014

: 2531

Theo khảo sát của Alltech, sản lượng thức ăn nuôi trồng thủy sản tăng 1,8% đạt hơn 41 triệu tấn trong năm 2014.

Trong đó, sản lượng từ Châu Á chiếm phần lớn với 27 triệu tấn, tiếp theo là Mỹ Latinh với 8 triệu tấn, châu Âu 3,2 triệu tấn, Bắc Mỹ 1,8 triệu tấn, châu Phi 0,8 triệu tấn và Trung Đông 0,7 triệu tấn.

Trung Quốc sản xuất 18 triệu tấn thức ăn thủy sản trong năm.

Thức ăn nuôi trồng thủy sản chiếm 4% thị trường thức ăn toàn cầu, sau gia cầm với 45%, lợn 27% và gia súc 20%.

Tổng sản lượng thức ăn toàn cầu tăng 2% đạt hơn 980 triệu tấn, với giá trị thực của ngành thức ăn là 460 tỉ USD, Alltech cho biết.

Vietfish/Undercurrentnews

Chia sẻ

Quay lại