Sản lượng tôm toàn cầu sẽ không phục hồi nhanh

Quay lại

Sản lượng tôm toàn cầu sẽ không phục hồi nhanh

: 2459

Theo Tiến sỹ Stephen Newman, sản lượng tôm sẽ khó có thể phục hồi về mức của vài năm trước do vấn đề dịch bệnh.

Nuôi tôm ở Đông Nam Á vẫn đang bị tàn phá bởi một số dịch bệnh. Hội chứng tôm chết sớm (EMS) tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất, trong khi các dịch bệnh vi bào tử đang gây ra các vấn đề về tăng trưởng.

EMS vẫn tiếp tục lan ra nhiều khu vực khác, dù một số khu vực đã thành công trong việc giảm tác động của dịch bệnh này.

Sản xuất tôm phục hồi chậm và giá tôm cao sẽ khuyến khích sản xuất trong khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi EMS và làm gây ra một số tác nhân gây bệnh khác.

Chỉ đến khi nhận thức thay đổi đáng kể và người nuôi tôm quan tâm hơn, sản lượng tôm nuôi toàn cầu mới có thể đạt mức sản lượng như trước cuộc khủng hoảng.

Vietfish – Shrimpnews – Photo: mysciencework.com

Chia sẻ

Quay lại