Sản xuất tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương trong hệ thống quang dị dưỡng siêu mặn. Hệ thống có thể sản xuất tối đa 14,7 tấn tôm/ha trong 15 tuần

Quay lại

Sản xuất tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương trong hệ thống quang dị dưỡng siêu mặn. Hệ thống có thể sản xuất tối đa 14,7 tấn tôm/ha trong 15 tuần

: 8718

Nuôi tôm ở các vùng bán khô hạn như Tây Bắc Mexico phải đối mặt với tỷ lệ bốc hơi cao, độ mặn cao và các điều kiện khó khăn để giảm thay nước nhằm tăng cường an toàn sinh học và hiệu quả sản xuất.

Các tác giả khác nhau đã báo cáo việc sản lượng tôm không giảm từ việc giảm thay nước trong các điều kiện môi trường này, bao gồm các báo cáo không có tác động tiêu cực từ việc cắt giảm thay nước biển trong các hệ thống bán thâm canh ở Tây Bắc Mexico. Ở bang Baja California Sur (BCS) nằm trong vùng này, sản xuất tôm thâm canh phụ thuộc vào sục khí ban đêm và thay nước biển ít nhất 20% mỗi ngày – điều này dựa trên lịch trình và không dựa vào việc theo dõi chất lượng nước ao.

Trong khi các nghiên cứu trước đây cho thấy độ mặn cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của tôm, chúng tôi dự đoán rằng khả năng chống chịu sinh lý của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương (Litopenaeus vannamei) sẽ hỗ trợ tốc độ tăng trưởng thích hợp khi sử dụng hệ thống quang dị dưỡng ở độ mặn cao.

Chúng tôi đã thử nghiệm một hệ thống quang dị dưỡng (còn được gọi là semi-biofloc hoặc green-floc) trong điều kiện bán khô cằn. Mục tiêu là tận dụng lợi thế của quá trình quang dưỡng và quang dị dưỡng phối hợp với nhau bằng cách duy trì hạt hoạt động lơ lửng trong cột nước nhờ sục khí liên tục. Điều này cho phép việc thay nước tối thiểu hoặc không thay nước, dẫn đến ổn định hệ thống và tái chế chất dinh dưỡng hiệu quả.

Bài viết này tóm tắt ấn phẩm ban đầu (DOI: 10.1111/are. 1.3432) của một nghiên cứu đánh giá tiềm năng sản xuất tôm thẻ L. vannamei thâm canh trong các ao siêu mặn với các điều kiện quang dị dưỡng và hạn chế thay nước biển. Sử dụng các mô hình ngẫu nhiên và phổ biến – cho phép phân tích đầy đủ thông tin hơn so với các công cụ thống kê thông thường – chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chất lượng nước đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm và dự đoán sự thay đổi năng suất.

Thiết lập thử nghiệm

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu tại BioHelis – Công viên Công nghệ và Sáng tạo, đặt tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Tây Bắc ở La Paz, Baja California Sur, Mexico – sử dụng 6 ao nuôi diện tích 1.000 m2, sâu 1,35 mét, lót bạt nhựa chứa đầy nước biển (độ mặn 37 gram/lít). Mười bốn ngày trước khi thả giống, ao được bón phân hàng ngày với hỗn hợp thương phẩm gồm nitrat (15%), oxit silic (3,5%) và natri (25%), với tỷ lệ 5 kg/ha, và hỗn hợp probiotic thương phẩm được thêm vào mỗi ao để thúc đẩy phức hợp vi sinh vật dị dưỡng, hàng ngày trong tuần đầu tiên và hai lần mỗi tuần cho đến khi kết thúc nghiên cứu.

Tôm giống L. vannamei (PL 14) thu được từ một trại giống thương mại ở La Paz (BCS, Mexico), và thả ở mức 120 con/m2 trong ao. Tôm được cho ăn một chế độ ăn thâm canh thương phẩm (35% protein thô) bằng cách phân phối đều khẩu phần bốn lần mỗi ngày. Tỷ lệ thức ăn ban đầu là 10% tổng sinh khối và dần dần giảm xuống còn 2% vào cuối nghiên cứu.

Nước ao nuôi không được thay trong quá trình nghiên cứu, nhưng việc bổ sung nước biển hàng tuần là 1,6%/ngày/ao được thực hiện sau tháng đầu tiên, để bù lượng bốc hơi và duy trì độ mặn. Máy sục khí hoạt động 24 giờ một ngày có tốc độ tương đương là 20 HP/ha trong 30 ngày đầu tiên và tăng lên 40 HP/ha trong thời gian còn lại của nghiên cứu. Nhiệt độ (T), oxy hòa tan (DO), pH và độ mặn (S) được đo thường xuyên và amoniac, nitrat, nitrit, phosphate và kiềm được đo mỗi tuần một lần. Các mẫu nước được thu thập để đo lượng chất rắn trầm tích (SS).

Kết quả và thảo luận

Sử dụng mô hình ngẫu nhiên (độ tin cậy 95%), trọng lượng cá thể cuối cùng được ước tính dao động từ 12,36 đến 14,49 gram (trung bình là 13,33 gram) và tỷ lệ sống dao động từ 78,7 đến 89,8% với trung bình 84,2%. Theo mô hình, nhiệt độ, trọng lượng cuối cùng của tôm và oxy hòa tan là những yếu tố quan trọng nhất gây ra sự thay đổi về sản lượng tôm.

Việc giảm thay nước là điều mong muốn trong nuôi tôm, không chỉ đối với an toàn sinh học và chi phí, mà còn vì lượng nước sử dụng để sản xuất một kg tôm là một chỉ báo tốt về hiệu quả của hệ thống nuôi. Chúng tôi sử dụng trung bình 2,3 m3 nước biển/kg tôm, một mức thấp đáng kể khi xem xét tốc độ bay hơi trung bình 10 mm của cột nước mỗi ngày do nhiệt độ cao, khí hậu khô và bức xạ mặt trời cao.

Trong điều kiện độ mặn cao, chi phí năng lượng cho chuyển hóa thường xuyên ở tôm dự kiến ​​sẽ tăng lên, do đó, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) trung bình trong thử nghiệm này (1,52) là không bất ngờ. Việc thay nước tối thiểu và sục khí cơ học liên tục mà chúng tôi sử dụng trong hệ thống quang dị dưỡng đã kích thích sự phát triển của cộng đồng vi khuẩn giúp làm giảm chất hữu cơ và các chất thải khác.

Tỷ lệ sống của tôm biển nuôi ở độ mặn thấp có thể thay đổi và bị ảnh hưởng bởi thành phần ion của nước và các yếu tố khác, nhưng tỷ lệ sống của tôm trong nghiên cứu là như nhau đối với cả hai điều kiện và không khác biệt đáng kể giữa các điều kiện trong thử nghiệm này. Tôm L. vannamei đã cho thấy khả năng thích nghi và khả năng chịu đựng đáng kể với các độ mặn khác nhau, và tăng trưởng đầy đủ có thể đạt được giữa độ mặn 25 và 45 gram/lít.

Mô hình phổ biến của chúng tôi đã dự đoán thành công các động lực của quá trình sản xuất L. vannamei. Dựa trên mô hình có độ tin cậy 95%, hệ thống nuôi của chúng tôi có thể sản xuất từ ​​12,1 đến 14,7 tấn tôm/ha (trung bình = 13,2 tấn/ha).

Kết quả của chúng tôi cho thấy hệ số tăng trưởng có liên quan nghịch với nhiệt độ nước, trong khi tỷ lệ chết giảm khi oxy hòa tan cao, và cũng cho thấy ảnh hưởng tích cực của nhiệt độ cao hơn đối với sự tăng trưởng sớm của tôm. Nhưng tác động tích cực ban đầu này của nhiệt độ có xu hướng giảm đi và mối liên quan của sự thay đổi về mức tăng trọng và oxy hòa tan tăng lên khi đang trong thời gian nuôi. Và vào cuối nghiên cứu, các mức sản lượng khác nhau chủ yếu được giải thích bởi sự thay đổi ngẫu nhiên của trọng lượng tôm cuối cùng được xác định trong các ao, và bởi sự khác biệt ở số lượng tôm sống dựa trên cơ sở ảnh hưởng của oxy hòa tan đến tỷ lệ chết.

Phân tích độ nhạy cho thấy tỉ lệ chết đã ít tác động đến sản lượng tôm vì tỷ lệ sống cao tương đối ổn định trong nghiên cứu, tốt hơn tỷ lệ sống tối đa được báo cáo (70 – 80%) đối với các trại nuôi tôm bán thâm canh ở Mexico.

Đánh giá

Chúng tôi đã có thể nuôi tôm với quy mô thị trường trong 15 tuần, điều này cho thấy rằng có thể sản xuất hai vụ tôm mỗi năm, một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các nhà sản xuất tôm ở Tây Bắc Mexico. Phương pháp mô hình được xác định ngẫu nhiên của chúng tôi – được điều chỉnh và hiệu chuẩn đúng cách – thường có thể được sử dụng với tôm nuôi ở các khu vực bán khô cằn khác. Việc tái chế các chất dinh dưỡng từ quang dị dưỡng đã góp phần thu được kết quả hứa hẹn và duy trì chất lượng nước thích hợp trong hệ thống.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi kết luận rằng việc sử dụng hệ thống siêu mặn (37 đến 45 gram/lít) cho nuôi tôm với việc thay nước biển tối thiểu tạo ra trọng lượng cuối cùng, tỷ lệ sống, năng suất và FCR tương đương với hệ thống nuôi tôm biển hoặc nước lợ.

HNN (Theo GAA) – Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn

Chia sẻ

Quay lại