Sử dụng chitosan chiết xuất từ vỏ tôm để bảo tồn vỏ tàu cổ và các vật liệu bằng gỗ

Quay lại

Sử dụng chitosan chiết xuất từ vỏ tôm để bảo tồn vỏ tàu cổ và các vật liệu bằng gỗ

: 1932

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại polymer có nguồn gốc từ vỏ tôm có thể giúp bảo vệ tàu cổ bằng gỗ và các vật liệu bằng gỗ khác. Hợp chất polymer này được xử lý và cho ngấm vào gỗ, nó sẽ giúp bảo vệ các vật thể cần bảo tồn với các tác nhân gây phân hủy sinh học.

Phương pháp phun polyethylene glycol thường được sử dụng phổ biến hiện nay để xử lý các hiện vật có thể hóa lỏng và làm giảm độ ẩm, vì vậy Zarah Walsh và đồng nghiệp tại Đại học Cambridge đã phát triển một vật liệu tự nhiên có thể thay thế polyethylene glycol. Chitosan polymer, mà họ chiết xuất và thu thập được từ vỏ tôm là một sự thay thế tuyệt vời. Giải pháp của họ là kết hợp chitosan với một dẫn xuất từ cây guar và một chất mang (host molecule, các chất mang phổ biến là: cyclodextrins, calixarenes, pillararenes, cucurbiturils, porphyrins, metallacrowns, crown ethers, zeolites, cyclotriveratrylenes, cryptophanes, carcerands, và foldamers) để giúp bảo tồn các vật thể cần bảo vệ.

Giải pháp dựa trên chất chiết xuất từ vỏ tôm sẽ giúp ổn định cấu trúc bên trong của các vật thể gỗ bị hư hỏng, điều này rất quan trọng và mở ra một tương lai trong việc bảo tồn các hiện vật lịch sử. Giải pháp mới được phát triển này cần thêm thời gian thử nghiệm và nghiên cứu trước khi được đưa vào sử dụng chính thức và nó có thể là một trong những lựa chọn hàng đầu trong ngành khảo cổ học trong tương lai.

Triệu Thanh Tuấn, www.aquanetviet.org – Source: Shrimp News

Chia sẻ

Quay lại