Sử dụng sàng ăn trong nuôi tôm: Ưu và nhược điểm

Quay lại

Sử dụng sàng ăn trong nuôi tôm: Ưu và nhược điểm

: 4237

Sàng ăn thường được sử dụng để tránh cho ăn quá mức trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản. Sàng ăn đôi khi được sử dụng để cung cấp 100% thức ăn và các trường hợp khác để đánh giá hiệu quả rải cho ăn với một lượng ít thức ăn trong sàng. Sử dụng sàng ăn được cho là giảm chi phí thức ăn trên một khu/đơn vị sản xuất, tuy nhiên ít khi đề cập đến tác dụng của sàng ăn đến lợi nhuận tổng thể của vụ nuôi.

Ưu điểm của sàng ăn

• Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) giảm.

• Chi phí thức ăn giảm.

• Tốc độ tăng trưởng cải thiện, thường xuyên.

• Chất lượng nước được cải thiện giúp tăng mật độ thả giống, năng suất cao hơn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

• Đánh giá các cỡ tôm trong ao.

• Đánh giá các loài động vật ăn thịt và đối thủ cạnh tranh.

• Phát hiện những chỗ/khu vực ở đáy ao mà tôm không sống.

• Quan sát động vật để góp phần ra quyết định quản lý nhanh chóng liên quan đến mức độ thức ăn, quản lý sức khỏe và thời gian thu hoạch.

• Thậm chí phát hiện được tỉ lệ chết ít từ động vật chết do tôm mang vào sàng ăn khi tìm kiếm thức ăn tươi.

• Đáy ao sạch hơn.

Nhược điểm của sàng ăn

• Nhân công thực hiện khâu cho ăn phải có đủ khả năng, được đào tạo đúng cách và khuyến khích về mặt kinh tế.

• Sử dụng sàng ăn mà không giám sát đúng cách có thể gây ra các vấn đề lớn.

• Sàng ăn nên được đặt trên phao, không buộc vào cột cố định vì dẫn đến các chỗ lõm ở đáy ao. Việc này đòi hỏi nhóm gồm 2 người cho ăn và dẫn đến tăng chi phí đáng kể.

• Số lần cho ăn hàng ngày tính theo ngày bị giới hạn do cần thời gian để cho thức ăn.

• Thiết kế sàng ăn phải chính xác, nhưng lại không có tiêu chuẩn ngành.

• Lượng thức ăn có thể được cho vào sàng ăn một lúc bị hạn chế.

• Quyết định tăng hoặc giảm mức độ cho ăn tùy theo cách hiểu và giải thích của con người, không phải là khoa học chính xác và do đó dễ bị lỗi đáng kể.

• Sàng ăn và dụng cụ đi kèm cần bảo dưỡng nhiều.

• Thức ăn rơi ra khỏi sàng ăn do dòng chảy hoặc thiết kế sàng kém có thể dẫn đến cách hiểu sai và cho ăn quá mức.

• Tôm lặn và đào moi thức ăn rơi gần sàng ăn, gây lõm đáy ao vốn lấp đầy với thức ăn thừa và mảnh vụn gây khó chịu cho tôm.

• Thức ăn bị vơi khỏi sàng do tôm mà chúng chỉ ăn một phần có thể dẫn đến cách hiểu sai và cho ăn quá mức.

• Ở nhiệt độ 33 °C và cao hơn, tôm nhanh chóng làm vơi thức ăn ở sàng ăn, nhưng không tăng trưởng nhanh hơn, theo các báo cáo từ Thái Lan.

• Cho ăn bằng sàng ăn khiến tăng nhân công và các chi phí khác, đòi hỏi phải phân tích chi phí-lợi ích cẩn thận.

• Rất ít bài báo trong tài liệu cung cấp những phân tích chi tiết về các tác động của sàng ăn đến khả năng lợi nhuận của ao nuôi.

• Các nghiên cứu báo cáo việc sử dụng sàng ăn cải thiện tốc độ tăng trưởng, về mặt logic cho là kết quả của việc cải thiện chất lượng nước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng rất có thể không tối ưu vì tôm không được cho ăn đủ lượng thức ăn để tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng theo di truyền.

• Khi rải cho ăn căn cứ trên một vài sàng ăn mẫu trong ao, khả năng lớn xảy ra đáng kể là cho tôm ăn thiếu hoặc thừa. Điều này đặc biệt đúng khi mật độ nuôi tăng.

Kết luận

Nhìn nhận những hạn chế rõ ràng cho thấy nhiều lý do tại sao việc sử dụng các sàng ăn có thể dẫn đến kết luận không chính xác liên quan đến tỷ lệ cho ăn tối ưu để tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống tốt. Ngành nuôi tôm liên tục phải thử thách nhiều quy trình quản lý đang tồn tại để xem giả thuyết còn đúng theo thực hành hiện nay. Bài viết này gợi ý rõ ràng một nhận xét nghiêm túc về các kỹ thuật và các giả định khác nhau liên quan đến việc sử dụng các sàng ăn.

BioAqua.vn

Nguồn: The Global Aquaculture Advocate (The Global Magazine for Farmed Seafood).  Editor, Darryl Jory (dejry2525@aol.com).  Feed Trays–The Good, the Bad, the Ugly.  Thomas R. Zeigler (email tom.zeigler@zeiglerfeed.com) and Scott E. Horton (email guategringo@gmail.com).  Volume 18, Issue 3, Page 22, May/June 2015.

Chia sẻ

Quay lại