Trung tâm giống tôm bố mẹ ở Ấn Độ hỗ trợ ngành nuôi tôm trong nước

: 9922

Tóm tắt: Ngành nuôi tôm ở Ấn Độ liên tục mở rộng nhờ sự hỗ trợ của dự án hợp tác giữa Trung tâm Nuôi trồng Thủy sản Rajiv Gandhi, Bộ Thương mại – Công nghiệp Ấn Độ và Viện Hải dương của Đại học Hawaii Pacific. Tại các trung tâm lai giống và sản xuất an toàn sinh học, dự án này sẽ sản xuất tôm bố mẹ sạch bệnh (SPF) cho năng suất sinh sản tốt, tăng [...]

Xem thêm