Tag - hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn RAS

So sánh các hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn biofloc, nước sạch và lai trong sản xuất tôm giống

: 9897

Các hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS) có thể sản xuất các loài có giá trị cao với tỷ lệ thay nước hạn chế, do đó làm giảm chất thải và tăng cường an toàn sinh học. Các hệ thống Biofloc (BF) là một dạng RAS chứa tảo, các sinh vật đơn bào, vi khuẩn, thức ăn thừa, phân và các chất hữu cơ khác trong cột nước. Một số yếu tố hạn chế đối với [...]

Xem thêm

Ước tính kích cỡ bộ lọc sinh học dùng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn

: 5044

Tóm tắt: Để ước tính kích cỡ bộ lọc sinh học sử dụng trong một hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn thì mối quan tâm chính là cung cấp đủ công suất lọc sinh học để kiểm soát tổng nồng độ amoniac-nitơ (TAN) đến một giới hạn định sẵn. Ngoài ra việc then chốt là xác định mức thức ăn tối đa cho hệ thống. Tổng nồng độ TAN đi vào bộ lọc sinh học càng thấp [...]

Xem thêm

Công nghệ nuôi trồng thủy sản tuần hoàn – Phần I. Khởi động bộ lọc sinh học

: 7165

Tóm tắt: Lọc sinh học là một trong các quy trình vận hành cấp thiết của hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn. Vật liệu lọc không ăn mòn có rất nhiều bề mặt để tạo ra chỗ cho các tế bào vi khuẩn nitrat hóa chiếm cứ. “Khởi động” bộ lọc sinh học có nghĩa là quản lý liều giống vi khuẩn trên vật liệu/giá thể. Vi khuẩn có thể được đưa qua nước hoặc vật liệu lọc sinh học từ [...]

Xem thêm