Điều chỉnh chu kỳ dao động pH để duy trì sức khỏe thủy sản

: 6112

Các mức pH của nước ao bị ảnh hưởng do các yếu tố như thời gian trong ngày, thực vật và hoạt động thông khí. Tiến sĩ Claude E. Boyd, Khoa Thủy sản và Liên minh nuôi trồng thủy sản Đại học Auburn, Auburn, Alabama 36849 USA Tóm tắt: Nước mang tính axit có pH thấp hơn và mang tính kiềm có pH cao hơn. Mức pH lý tưởng đối với hầu hết các loài thủy sản nằm trong khoảng 6,0 đến 8,5. Các giá trị pH thấp [...]

Xem thêm

Nuôi tôm kết hợp với chế phẩm sinh học tại Ấn Độ

: 9396

Trong nhiều năm qua, mục tiêu chính của ngành công nghiệp nuôi tôm Ấn Độ là tập trung phát triển nuôi tôm sú (Penaeus monodon). Lợi ích kinh tế cao từ việc nuôi tôm sú dẫn đến mật độ thả ngày càng cao và sử dụng con giống kém chất lượng đã làm cho mối nguy về dịch bệnh xảy ra liên tục. Người nuôi đã phải sử dụng kháng sinh và khử trùng nước thường xuyên hơn. Việc [...]

Xem thêm

Độc tính nitrit bị tác động bởi tính nhạy cảm của loài và các điều kiện môi trường

: 7791

Tóm tắt: Nitrite là một hợp chất trung gian trong quá trình oxy hóa nitơ amoniac thành nitrate do vi khuẩn nitrat hóa trong đất và nước, độc hơn nitrate nhiều. Phơi nhiễm với nitrit gây ra các tổn thương mang, phù nề ở cơ xương cá và cũng ảnh hưởng đến hô hấp. Nồng độ nitrit bị tác động bởi mức oxy hòa tan và chloride trong nước, cũng như sự khác biệt giữa các loài về tính nhạy [...]

Xem thêm