Tag - màng sinh học

Lưới lọc sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng

: 7310

Một nghiên cứu mới đây vừa cho thấy vai trò của lưới lọc sinh học trong việc tăng năng suất và cải thiện môi trường nước trong nuôi tôm thẻ chân trắng. Được đánh giá là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản, tôm thẻ chân trắng ngày càng được mở rộng về diện tích cũng như quy mô sản xuất. Tuy nhiên, việc quản lý dịch bệnh và đặc biệt là kiểm soát chất [...]

Xem thêm

Quản lý thức ăn và nước thải trong nuôi tôm bền vững

: 5521

Quản lý thức ăn Vì việc bổ sung thức ăn được xem là nguồn gây ô nhiễm chính cho các hệ thống nuôi trồng thủy sản và các hệ sinh thái tiếp nhận nước thải, nên việc cải thiện thức ăn cũng như cách thức cho ăn có thể được coi là một phần quan trọng của giải pháp nuôi trồng thủy sản bền vững. Các khía cạnh chính mà trong đó các nguồn thức ăn phải được cải thiện [...]

Xem thêm

Công nghệ nuôi trồng thủy sản tuần hoàn – Phần II. Khởi động bộ lọc sinh học

: 6983

Tóm tắt: Để khởi động bộ lọc sinh học cùng với một nguồn cung vi khuẩn nitrat hóa, bạn phải tạo được các điều kiện để thúc đẩy sự tăng trưởng của vi khuẩn. Quá trình cơ bản này cần sự chuẩn bị đặc tính hóa học của nước lúc ban đầu, điều chỉnh độ kiềm để hỗ trợ sự tăng trưởng của vi khuẩn và bổ sung amoniac. Việc đưa vi khuẩn nitrat hóa vào có thể thúc [...]

Xem thêm

Vi khuẩn đề kháng kháng sinh – Phần II. Tầm quan trọng trong chế biến và sản phẩm

: 3447

Tóm tắt: Sự phát triển các gen kháng kháng khuẩn ở nguồn gốc bệnh của người là hệ quả của việc phơi nhiễm với kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản đã được dẫn chứng rộng rãi qua nhiều tài liệu. Các báo cáo ám chỉ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn đề kháng kháng khuẩn gây bệnh ở người. Trong quá trình chế biến, ADN từ các tế bào vi khuẩn bị chết có thể còn nguyên hoặc bị [...]

Xem thêm