Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) và việc duy trì an toàn sinh học trong nuôi tôm

: 4154

Việc thực hiện quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) và duy trì an toàn sinh học phụ thuộc nhiều vào hệ thống nuôi, loài tôm, lịch thời vụ thả giống khuyến nghị và việc quản lý nuôi của các nước / khu vực. Tuy nhiên có một số yếu tố chung khi đưa GAP áp dụng trong ao nuôi tôm. Ngoài ra cũng có rất nhiều ví dụ và tài liệu tham khảo về các quy trình thực [...]

Xem thêm

Lợi ích khi sử dụng AquaVive và NutraPro trong nuôi tôm

: 13966

Mọi nỗ lực tạo tác dụng hợp phối của probiotic và prebiotic đều liên quan đến các hệ sinh thái vi sinh vật trong nước, phân, chất thải hữu cơ, bùn đáy ao, trầm tích, đường ruột tôm và thức ăn. Biofloc có khả năng là một chiến lược mới trong quản lý bệnh trong nuôi tôm và khác với các phương pháp theo tập quán như sử dụng kháng sinh, kháng nấm, probiotic và prebiotic. Tác dụng của “probiotic [...]

Xem thêm