Thử nghiệm PCR các mẫu mô đơn lẻ ở tôm có thể dẫn đến dữ liệu gây hiểu lầm

: 6832

Rủi ro lớn nhất đối với khả năng tồn tại và mở rộng của ngành nuôi tôm toàn cầu là dịch bệnh, được ước tính gây thiệt hại cho sản xuất tôm hàng năm trên 3 tỷ USD. Do đó, việc quản lý dịch bệnh đúng hướng là rất quan trọng để giảm thiểu những tổn thất này. Hiện nay, phương pháp chính để quản lý rủi ro dịch bệnh liên quan đến việc sử dụng các giống tôm [...]

Xem thêm

CENIACUA phát triển dòng tôm kháng virút đốm trắng (WSSV) ở Colombia

: 5186

Tóm tắt: Sự xuất hiện của virút hội chứng đốm trắng (WSSV) năm 1999 trên tôm thẻ chân trắng gây ra tỷ lệ chết cao tại các trang trại nuôi tôm ở Colombia. Để chống lại bệnh này, Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản ở Colombia (CENIACUA) đã khởi xướng một chương trình lai giống chọn lọc để phát triển đề kháng virút đốm trắng (WSSV) trên tôm. Sau giai đoạn tỉ lệ sống kém và mức tăng trưởng [...]

Xem thêm

An toàn sinh học trong nuôi tôm

: 6406

An toàn sinh học đang được áp dụng cho ngành nuôi tôm có thể được định nghĩa là thực hành loại trừ các tác nhân gây bệnh đặc hiệu khỏi các loài thủy sản nuôi tại các cơ sở sản xuất tôm bố mẹ, các trại giống và các trang trại, hoặc toàn bộ khu vực hoặc các quốc gia vì mục đích phòng bệnh (Lightner 2003). Lightner (2003) đã thảo luận về các cách loại trừ các tác [...]

Xem thêm