Tag - vi bào tử trùng

Điều trị bệnh phân trắng cho tôm

: 7433

(Thủy sản Việt Nam) – Vào mùa nắng nóng, nhiệt độ nước cao, mật độ nuôi dày, cải tạo ao không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là những yếu tố làm cho bệnh phân trắng trên tôm lây lan nhanh làm giảm năng suất, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi. Nguyên nhân Phân trắng là loại bệnh phổ biến trong tôm nuôi thường bắt đầu gặp từ thời điểm tôm nuôi được 40 ngày trở đi; có nhiều [...]

Xem thêm

Châu Á: Nghiên cứu và Điểm báo về bệnh tôm

: 6888

Tóm tắt: Điểm báo này tóm tắt thông tin gần đây về các bệnh mới và bệnh mới nổi của tôm nuôi ở châu Á, và thảo luận về những sai sót trong an toàn sinh học đã dẫn đến cuộc khủng hoảng sản xuất/nuôi tôm hiện nay. Tất cả các bên liên quan trong ngành công nghiệp này phải nhận thức được tình trạng này và sự cần thiết cho nỗ lực hợp tác khu vực và toàn [...]

Xem thêm

Nhóm giống gregarine kèm theo bệnh EMS

: 5413

Tóm tắt: “Đi kèm bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) ở tôm nuôi châu Á là tỷ lệ lây lan ngày càng tăng của các nhóm giống nguyên sinh động vật (gregarine) hình như con sâu trong gan tụy (HP) và ruột tôm. Khi ở số lượng nhiều, chúng dẫn đến các sợi phân trắng và một hiện tượng gọi là hội chứng phân trắng (WFS). Dùng kính hiển vi quang học (LM) soi các tiêu bản [...]

Xem thêm