Quote

Biến thể di truyền để kháng bệnh đốm trắng WSS, bệnh hoại tử gan tụy AHPND trong nuôi tôm thẻ

: 5843

Tóm tắt: Chọn lọc về khả năng kháng bệnh đã được áp dụng để lai giống động vật và có thể là một lựa chọn khả thi để đối phó với bệnh đốm trắng và bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trong nuôi tôm thương phẩm. Phương pháp tiếp cận đáng thực thi khi không có các biện pháp khác để kiểm soát hiệu quả, và khi có sự khác biệt di truyền để kháng với mầm bệnh. [...]

Xem thêm