Product Tag - tôm thẻ

  • You've just added this product to the cart:

    AquaVive – Men vi sinh xử lý đáy

    0 out of 5

    AquaVive – Men vi sinh xử lý đáy

    Thông tin nổi bật:

    Các dòng vi khuẩn BIOZ

    • Sử dụng các hợp chất nitơ để tổng hợp protein cho các tế bào mới. Sự đồng hóa amoniac, nitrit, nitrat … thông qua chu trình cacbon. Chu trình hóa học này ổn định, hiệu quả và hoạt động 24/7.
    • Sản sinh nhiều enzyme ngoại bào để phân tách các phân tử hữu cơ phức hợp, sản sinh nhiều các chất chuyển hóa có đặc tính kháng sinh, các chất tăng cường miễn dịch và chống lại các mầm bệnh.
    • Nhanh chóng nhân rộng sinh khối để chiếm ưu thế trong nước ao ở dạng biofloc, giữ cho nước ao thoát khỏi độc tính cực đại của amoniac, nitrit, vv… và loại bỏ bùn đáy hữu cơ một cách đều đặn, hạn chế tảo nở hoa, cũng như tiết kiệm 25% chi phí thức ăn.
    • Sản phẩm AquaVive của công ty BioZ Technologies được sản xuất và đóng gói tại Mỹ.
  • You've just added this product to the cart:

    NutraPro – Men vi sinh xử lý nước

    0 out of 5

    NutraPro – Men vi sinh xử lý nước

    Thông tin nổi bật:
    Các dòng vi khuẩn BIOZ

    • Sử dụng các hợp chất nitơ để tổng hợp protein cho các tế bào mới. Sự đồng hóa amoniac, nitrit, nitrat … thông qua chu trình cacbon. Chu trình hóa học này ổn định, hiệu quả và hoạt động 24/7.
    • Sản sinh nhiều enzyme ngoại bào để phân tách các phân tử hữu cơ phức hợp, sản sinh nhiều các chất chuyển hóa có đặc tính kháng sinh, các chất tăng cường miễn dịch và chống lại các mầm bệnh.
    • Nhanh chóng nhân rộng sinh khối để chiếm ưu thế trong nước ao ở dạng biofloc, giữ cho nước ao thoát khỏi độc tính cực đại của amoniac, nitrat, vv… và loại bỏ bùn đáy hữu cơ một cách đều đặn, hạn chế tảo nở hoa, cũng như tiết kiệm 25% chi phí thức ăn.
    • Sản phẩm NutraPro của công ty BioZ Technologies được sản xuất và đóng gói tại Mỹ.
  • You've just added this product to the cart:

    Super Premix – Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi tôm

    0 out of 5

    Super Premix – Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi tôm

    Thông tin nổi bật:

    • Bổ sung đa dạng khoáng chất giúp ngăn ngừa sự thiếu hụt, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, tăng năng suất thương phẩm của các loài thủy sản nuôi.
    • Bổ sung khoáng chất thiết yếu giúp phát triển cơ xương và cứng vỏ chắc thịt cho thủy sản nuôi.