Category: English

(Thủy sản Việt Nam) – Thực tế cho thấy việc sử dụng chế phẩm vi sinh (CPVS) nuôi tôm hiện nay rất quan trọng và cần thiết; người nuôi cần hiểu rõ bản chất, công dụng của CPVS và cách sử dụng để sản xuất đạt hiệu quả nhất. Bản chất của CPVS Là các […]

An toàn sinh học đang được áp dụng cho ngành nuôi tôm có thể được định nghĩa là thực hành loại trừ các tác nhân gây bệnh đặc hiệu khỏi các loài thủy sản nuôi tại các cơ sở sản xuất tôm bố mẹ, các trại giống và các trang trại, hoặc toàn bộ khu […]

Formulated feed – feed ingredients Together with the nutrient requirements of shrimp, it is imperative to know the proximate composition of feedstuffs to be able to formulate a diet to meet these needs. The moisture content, crude protein, crude lipid, crude fibre, nitrogen-free extract (digestible carbohydrates), ash content, vitamins and minerals, available phosphorus, amino acid […]