kháng sinh

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được nuôi phổ biến ở khu vực ĐBSCL, với sản lượng năm 2013 đạt 1,2 triệu tấn. Cùng với sự mở rộng diện tích và nâng cao mức độ thâm canh hóa, dịch bệnh (chủ yếu là bệnh nhiễm trùng máu do nhóm vi khuẩn Aeromonas và bệnh hoại tử do […]