Một số khía cạnh hữu ích về xét nghiệm PCR trầm tích / bùn đáy ao

Làm thế nào để lấy mẫu trầm tích / bùn đáy ao để xét nghiệm đốm trắng WSSV? Lấy khoảng nửa kg bên dưới bề mặt trầm tích / bùn đáy sau khi cào bỏ khoảng 4 – 6 inch (khoảng 10 – 15 cm) lớp trầm tích / bùn đáy bên trên từ 4 […]

Làm thế nào để lấy mẫu trầm tích / bùn đáy ao để xét nghiệm đốm trắng WSSV?

Lấy khoảng nửa kg bên dưới bề mặt trầm tích / bùn đáy sau khi cào bỏ khoảng 4 – 6 inch (khoảng 10 – 15 cm) lớp trầm tích / bùn đáy bên trên từ 4 đến 5 chỗ đặc biệt ở các khoảnh / vũng ướt trong ao bao gồm cả khu vực gần cửa cống. Đổ chung tất cả các mẫu, trộn đều kỹ và cho 0,5 kg trầm tích / bùn đáy vào túi có khóa kéo để đảm bảo tránh không khí ở phạm vi bề mặt, rồi gửi đến phòng thí nghiệm.

1970686_1482345388654404_483139703_n

 

Có nên xét nghiệm đốm trắng WSSV trầm tích / bùn đáy từ tất cả các ao trong trang trại?

Có thể khuyến nghị thực hiện xét nghiệm ở tất cả các ao bị nhiễm nếu có một tỷ lệ mắc bệnh đốm trắng trong vụ trước. Có thể không cần thiết khi kiểm tra trầm tích / bùn đáy từ một ao không bị nhiễm ở cùng một trang trại nằm cách xa ao bị nhiễm. Tuy nhiên, các ao nuôi liền kề các ao bị nhiễm đốm trắng WSD phải nên xét nghiệm vì khả năng lây nhiễm các ao liền kề là khá cao.

Xét nghiệm virút đốm trắng WSSV trầm tích / bùn đáy ở đâu?

Có thể xét nghiệm bệnh đốm trắng WSSV trầm tích / bùn đáy ao ở CIBA hoặc một phòng thí nghiệm uy tín có khả năng để thực hiện xét nghiệm này. Chiết xuất axit nucleic từ trầm tích / bùn đáy có tính quyết định do các chất ức chế PCR.

Cần bao nhiêu thời gian để xét nghiệm virút đốm trắng WSSV trầm tích / bùn đáy?

Cần 7 – 8 giờ để xét nghiệm sự hiện diện của virút đốm trắng WSSV ở trầm tích / bùn đáy ao tôm.

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm để quyết định bắt đầu vụ nuôi mới như thế nào?

Nếu trầm tích / bùn đáy bước đầu xét nghiệm PCR dương tính với virút đốm trắng WSSV (OIE 2012) thì không thả giống.

Khử trùng ao và phơi khô ao thật kỹ và làm xét nghiệm lần nữa.

Nếu trầm tích / bùn đáy xét nghiệm PCR tổ (kỹ thuật PCR nested) dương tính với virút đốm trắng WSSV, người nuôi có thể thả giống sau khoảng 4 – 5 ngày, bởi lượng virút có khả năng giảm thêm đến mức không lây nhiễm.

BioAqua dịch

Nguồn: CIBA (Central Institute of Brackishwater Aquaculture) – India

Bài viết liên quan:

  • Quy trình Thực hành Quản lý Tốt (BMP) để phòng ngừa bệnh đốm trắngQuy trình Thực hành Quản lý Tốt (BMP) để phòng ngừa bệnh đốm trắng
  • Phòng bệnh đốm trắng trên tômPhòng bệnh đốm trắng trên tôm
  • Đảm bảo trầm tích / bùn đáy và nước ao không nhiễm WSSV để phòng ngừa bệnh đốm trắngĐảm bảo trầm tích / bùn đáy và nước ao không nhiễm WSSV để phòng ngừa bệnh đốm trắng
  • Câu chuyện thành công ở Thái Lan: Thực hành nuôi tôm không theo tập quánCâu chuyện thành công ở Thái Lan: Thực hành nuôi tôm không theo tập quán
  • EMS – Hội chứng tôm chết sớm đang làm thay đổi cách nuôi trồngEMS – Hội chứng tôm chết sớm đang làm thay đổi cách nuôi trồng
  • Xử lý ao nuôi có dịch bệnh đốm trắngXử lý ao nuôi có dịch bệnh đốm trắng
  • Bệnh đốm trắng WSSVBệnh đốm trắng WSSV