Sử dụng vi khuẩn Vibrio alginolyticus chết hoặc bất hoạt như là vaccine giúp gia tăng hệ miễn dịch của tôm thẻ chân trắng chống lại vi khuẩn gây bệnh EMS/AHPND