thâm canh

(Thủy sản Việt Nam) – Ương tôm siêu thâm canh giúp tôm tăng trưởng nhanh trong điều kiện ương có tính an toàn sinh học cao. Đồng thời, tôm giống có kích thước lớn khi thả, rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm. Chuẩn bị ao ương Ương tôm 3 giai đoạn là quy trình […]