tôm bố mẹ

Hiệp hội Chuyên gia Nuôi trồng Thủy sản (SAP) đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei vào nuôi ở Ấn Độ năm 2009. “Tuy nhiên, một số vấn đề gần đây đang đe dọa đến tính bền vững của ngành công nghiệp này. SAP nhận thấy cần […]