tôm sú

Một trong những lợi thế lớn của tôm thẻ L. vannamei là nhu cầu protein thấp (35%). Ở một số vùng của Ấn Độ, một số nông dân ưa dùng thức ăn cho tôm sú P. monodon có hàm lượng protein cao hơn với một quan niệm sai lầm cho rằng nó có thể rút […]