Vi khuẩn có lợi là các tác nhân kiểm soát sinh học trong nuôi trồng thủy sản

Do bùng phát dịch bệnh được thừa nhận làm kìm hãm nghiêm trọng trong sản xuất và thương mại nuôi trồng thủy sản và khi sự phát triển của đề kháng kháng sinh đã trở thành mối quan tâm ngày càng tăng thì nhu cầu cấp thiết trong nuôi trồng thủy sản là phát triển các chiến lược kiểm soát vi khuẩn.

Một trong những lựa chọn thay thế cho kháng sinh trong kiểm soát dịch bệnh có thể là sử dụng các loài vi khuẩn có lợi probiotic (men vi sinh) như các tác nhân kiểm soát vi khuẩn. Một định nghĩa mới về các loài vi khuẩn probiotics cũng dùng xử lý cho môi trường thủy sản được đưa ra với phần mô tả chi tiết căn cứ vào kiểu khả năng hoạt động của chúng như là sản sinh các hợp chất ức chế tác nhân gây bệnh, cạnh tranh với các vi sinh vật có hại về dinh dưỡng và năng lượng, cạnh tranh với loài vi khuẩn có hại về các vị trí bám dính, tăng cường đáp ứng miễn dịch của động vật, cải thiện chất lượng nước và tương tác với thực vật phù du. Một lý do cơ bản được đề xuất cho quá trình nhiều bước và đa ngành cần cho sự phát triển các loại men vi sinh hiệu quả và an toàn dành cho ứng dụng thương mại trong nuôi trồng thủy sản.

Dịch bệnh đang ngày càng được thừa nhận là một trở ngại đáng kể đối với sản xuất và thương mại trong nuôi trồng thủy sản tác động đến sự phát triển kinh tế ngành ở nhiều quốc gia. Ví dụ như hiện nay dịch bệnh được coi là yếu tố hạn chế ngành nuôi tôm. Từ trước đến nay, các phương pháp theo tập quán như sử dụng các chất khử trùng và các loại thuốc kháng sinh đã có thành công hạn chế trong việc phòng ngừa hoặc chữa trị bệnh thủy sản. Hơn nữa là mối quan tâm ngày càng tăng về việc sử dụng và đặc biệt là lạm dụng thuốc kháng sinh không chỉ trong dược phẩm cho người và sản xuất nông nghiệp mà còn trong nuôi trồng thủy sản.

Sử dụng số lượng lớn kháng sinh để kiểm soát bệnh và kích thích tăng trưởng ở động vật làm tăng áp lực chọn lọc tác động lên thế giới vi sinh vật và kích khích sự nổi lên tự nhiên của vi khuẩn kháng thuốc (Tờ Thông tin 194 Tổ chức Y tế Thế giới về đề kháng kháng khuẩn, http://www.who.int/inf-fs/en/fact194.html). Vi khuẩn kháng thuốc không chỉ có thể sinh sôi nảy nở sau khi một loại kháng sinh đã diệt được một loài vi khuẩn khác, mà còn có thể chuyển gen kháng của chúng đến các vi khuẩn khác chưa từng bao giờ tiếp xúc với kháng sinh. Sử dụng cận điều trị (điều trị dự phòng) bằng kháng sinh liên quan đến những loại đã sử dụng trong dược phẩm cho người hoặc sử dụng bất kỳ tác nhân kháng khuẩn nào được biết đến để chọn kháng chéo với kháng sinh được sử dụng trong dược phẩm cho người có thể gây nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe con người.

BioAqua.vn

Nguồn: Tạp chí Vi sinh học và Sinh học Phân tử / Hiệp hội Vi sinh học Mỹ

http://mmbr.asm.org/content/64/4/655.full