vi khuẩn

Những nghiên cứu gần đây cho thấy sự hiện diện của một cơ chế ghi nhớ đặc biệt hoặc một số hình thức miễn dịch thích ứng ở các loài côn trùng và trên tôm. Các phân tử thuộc vùng nhận dạng hypervariable region (HVR), được biết là các phân tử kết dính tế bào […]