Điều chỉnh nhiệt làm tăng tỉ lệ sống của tôm bị nhiễm đốm trắng WSSV

Quay lại

Điều chỉnh nhiệt làm tăng tỉ lệ sống của tôm bị nhiễm đốm trắng WSSV

: 4841

Tóm tắt: Trong một nghiên cứu về các tác động của nhiệt độ nước, tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương bị nhiễm virút đốm trắng bằng cách ngâm và qua đường miệng. Tôm liên tục được duy trì ở nhiệt độ 32 ± 1 °C hoặc giữ ở nhiệt độ đó trong bảy ngày trước khi nhiệt độ nước được giảm xuống còn 28 ± 1 °C đã cho thấy tôm không có dấu hiệu lâm sàng của bệnh và không chết sau khi cảm nhiễm. Áp dụng cách điều chỉnh nhiệt này cho tôm giống postlarvae ở các trang trại tại Thái Lan và Mỹ Latinh cũng làm tăng tỷ lệ sống.

Máy làm nóng nước bằng gas (trái) cung cấp nước ấm cho hệ thống raceway trong một trang trại nuôi tôm ở Peru. Máy làm nóng nước bằng điện duy trì nước ở nhiệt độ 32 ± 1 °C để kiểm soát bệnh đốm trắng tại một trang trại ở Thái Lan (phải).

Tiến sĩ Chalor Limsuwan, Khoa Sinh học Thủy sản, Đại học Kasetsart

50 Phaholyothin Jatujak , Bangkok 10900 Thái Lan, ffisntc@ku.ac.th

Tiến sĩ Sutee Wongmaneeprateep

Tiến sĩ Niti Churchird

Khoa Sinh học Thủy sản, Đại học Kasetsart

Tiến sĩ Carlos A. Ching, Nicovita – Alicorp SAA, Lima, Peru

Trong một nghiên cứu của các tác giả, tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương, Litopenaeus vannamei, tập hợp từ các trang trại ở tỉnh Chantanburi của Thái Lan đã bị nhiễm virút đốm trắng (WSSV) bằng cách ngâm và qua đường miệng để đánh giá các phản ứng có liên quan đến nhiệt độ nước.

Virút được lưu giữ ở nhiệt độ -80 °C cho quá trình tái nhiễm của tôm thẻ L. vannamei sạch bệnh (SPF). Được định lượng gây bệnh bởi kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực (PCR), chủng được chuẩn bị từ các mô bị nhiễm đốm trắng WSSV từ phần đầu ngực bao gồm cả mang và cơ. Trước khi thử nghiệm, tôm sạch bệnh SPF được lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm tra không nhiễm đốm trắng WSSV.

Cảm nhiễm đốm trắng WSSV

Ở thử nghiệm cảm nhiễm ngâm, 180 con, tôm cỡ 5 g đã được chuyển vào 21 bể nuôi dung tích 90-L có trang bị sục khí và máy làm nóng nước. Sau đó, cho 90 ml chủng truyền nhiễm đốm trắng WSSV vào nước bể nuôi.

Một nhóm được liên tục duy trì ở nhiệt độ 32 ± 1 °C và một nhóm đối chứng được giữ ở nhiệt độ 28 ± 1 °C sau khi cảm nhiễm. Các nhóm khác được giữ ở nhiệt độ 32 ± 1 °C với nhiệt độ nước được giảm xuống 28 ± 1 °C ở một, ba, năm và bảy ngày sau cảm nhiễm. Mỗi nhóm lập lại 3 lần.

Đối với thử nghiệm cảm nhiễm qua đường miệng, 180 con tôm khác đã được chuyển vào 21 bể dung tích 90-L có sục khí và máy làm nóng nước. Tôm ban đầu được cho ăn ngày một lần với tôm bị nhiễm đốm trắng WSSV theo tỉ lệ 10% trọng lượng cơ thể và sau đó hàng ngày cho ăn hai lần với thức ăn viên thương phẩm theo tỷ lệ 5% trọng lượng cơ thể / ngày.

Một nhóm tôm được duy trì ở nhiệt độ 32 ± 1 °C  và một nhóm đối chứng được giữ ở nhiệt độ 28 ± 1 °C sau khi cảm nhiễm. Các nhóm khác được giữ ở nhiệt độ 32 ± 1 °C, sau đó nhiệt độ được giảm xuống 28 ± 1 °C trong một, ba, năm và bảy ngày sau cảm nhiễm. Mỗi nhóm lập lại 3 lần.

Dấu hiệu chung của bệnh và tỷ lệ chết đã được ghi lại mỗi 12 giờ cho đến khi kết thúc thử nghiệm. Tình trạng tôm hấp hối và sống sót được xác nhận bằng kỹ thuật nested PCR và kiểm tra mô bệnh học.

Kết quả thử nghiệm

Tôm liên tục được duy trì ở nhiệt độ 32 ± 1 °C và các nhóm được giữ ở nhiệt độ đó trong bảy ngày sau khi cảm nhiễm trước khi chuyển sang nhiệt độ 28 ± 1 °C đã không cho thấy các dấu hiệu lâm sàng hoặc chết khi bị cảm nhiễm qua thử nghiệm ngâm hoặc đường miệng. Tôm còn sống âm tính với virút đốm trắng WSSV bằng kỹ thuật nested PCR cũng như mô bệnh học.

Các tỷ lệ chết ban đầu đã được quan sát ở các nhóm tôm khác được cảm nhiễm ngâm hoặc qua đường miệng trong khoảng 42 và 66 giờ sau khi cảm nhiễm (Bảng 1 và 2). Tổng tỉ lệ chết đã được quan sát trong khoảng 114 và 168 giờ.

Tôm nhiễm đốm trắng WSSV thử nghiệm đã cho thấy các đốm trắng phổ biến ở các phần khác nhau của cơ thể.

Điều chỉnh nhiệt làm tăng tỉ lệ sống

Gần như là không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệt độ nước trong ao nuôi để kiểm soát bệnh đốm trắng ngay cả khi sử dụng nhà kính. Mặt khác, có thể dễ dàng duy trì nhiệt độ 32 ± 1 °C bằng máy làm nóng nước trong quá trình nuôi ấu trùng ở các trại giống. Cho đến nay, không có nhiều trại sản xuất giống nâng nhiệt độ nước đến các cấp độ này. Thay vào đó, họ thường duy trì nhiệt độ 28 – 30 °C hoặc thậm chí thấp hơn trong các trại sản xuất giống không có máy làm nóng nước trong suốt thời gian mùa đông.

Mặc dù dùng kỹ thuật PCR để phát hiện đốm trắng WSSV cho postlarvae trước khi thả giống, nhiều trang trại ở Mỹ Latinh và Thái Lan nhận thấy rằng các mẫu tôm giống không phải luôn luôn đại diện hết cho toàn đàn giống đã thả và dịch bệnh WSSV sẽ xảy ra khi nhiệt độ giảm xuống dưới 30 °C. Ngay cả khi các biện pháp an toàn sinh học đã được sử dụng kết hợp không thay nước trong thời gian 60 ngày đầu tiên sau khi thả giống, tỉ lệ chết do đốm trắng WSSV luôn luôn xảy ra. Một số các trang trại được khảo sát quyết định áp dụng điều chỉnh nhiệt độ ở mức 32 ± 1 °C trong bảy ngày đã làm cho tỉ lệ sống tăng lên đáng kể (Bảng 3).

 

Bảng 1. Các phản ứng của tôm ấu niên khỏe mạnh được cho ăn với tôm nhiễm đốm trắng WSSV.

Nhiệt độ

(°C)

Các dấu hiệu 

bệnh 

xuất hiện (giờ)

Tỉ lệ chết

ban đầu

(giờ)

Tổng tỉ lệ chết

(giờ)

Kết quả PCR

24 ± 1

28 ± 1

32 ± 1

24

24

Không có dấu hiệu

42

42

Không chết

114

114

Không chết

+

+

 

Bảng 2. Các phản ứng của tôm ấu niên khỏe mạnh được ngâm trong nước bị nhiễm đốm trắng.

Nhiệt độ

(°C)

Các dấu hiệu

bệnh xuất hiện

(giờ)

Tỉ lệ chết

ban đầu

(giờ)

Tổng tỉ lệ chết

(giờ)

Kết quả PCR

24 ± 1

28 ± 1

32 ± 1

36

36

Không có dấu hiệu

54

66

Không chết

144

168

Không chết

+

+

 

Bảng 3. Tỉ lệ sống cuối cùng của các ao ở các khu vực bị nhiễm đốm trắng

Địa điểm trang trại

 

Tỉ lệ sống ở các ao

không có

điều chỉnh nhiệt (%)

Tỉ lệ sống ở các ao

có điều chỉnh nhiệt (%)

Ecuador

Peru

Thailand

40-50

35-45

30-50

50-75

60-80

50-70

 

BioAqua.vn

Nguồn: Theo AdvocateGlobal Aquaculture – Tháng 5-6/2014

Chia sẻ

Quay lại