Bệnh đốm trắng WSSV

Nghiên cứu MPEDA/NACA cho thấy bệnh đốm trắng WSD rõ ràng không phải gây ra bởi một yếu tố bất kỳ, mà là nhiều yếu tố nguy cơ tác động đến sự xuất hiện của bệnh đốm trắng ở trang trại. Những yếu tố nguy cơ này xảy ra suốt vụ nuôi tôm và ở […]

Nghiên cứu MPEDA/NACA cho thấy bệnh đốm trắng WSD rõ ràng không phải gây ra bởi một yếu tố bất kỳ, mà là nhiều yếu tố nguy cơ tác động đến sự xuất hiện của bệnh đốm trắng ở trang trại. Những yếu tố nguy cơ này xảy ra suốt vụ nuôi tôm và ở những điều kiện chung rơi vào các nhóm sau đây trong các giai đoạn khác nhau của vụ nuôi:

• mùa vụ thả;

• chuẩn bị ao nuôi;

• chuẩn bị nước và lấy nước vào ao;

• chất lượng con giống và sàng lọc;

• quản lý nước;

• quản lý đáy ao;

• quản lý thức ăn;

• điều trị bệnh.

Các yếu tố nguy cơ ở từng giai đoạn vụ nuôi và mối liên quan làm bùng phát dịch bệnh đốm trắng được minh họa ở “mạng lưới các nguyên nhân gây bệnh” dưới đây.

WSD-VN

Sau đây tóm tắt các điểm chính:

• Một ổ dịch bệnh đốm trắng bùng phát là kết quả cuối cùng của một loạt các tác động hoặc thay đổi từ lúc tôm khỏe mạnh đến khi bùng phát dịch bệnh.

• Ở mỗi thời kỳ của vụ nuôi, một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh ở từng cá thể cũng như quần thể tôm trong mỗi ao.

• WSSV có thể xâm nhập vào tôm và ao nuôi qua nhiều con đường khác nhau kể cả tôm giống, nước, vật mang mầm bệnh và việc chuyển tôm nhiễm bệnh và trang thiết bị từ trang trại này sang trang trại khác.

• Các yếu tố môi trường bất lợi kết hợp với tỷ lệ lây lan tôm nhiễm bệnh cao trong quần thể ao tất yếu xảy ra dịch bệnh bùng phát hàng loạt.

Có thể áp dụng các yếu tố quản lý để kiểm soát các yếu tố môi trường và giảm thiểu nguy cơ của bệnh đốm trắng xảy ra trong ao. Để thành công trong việc kiểm soát bệnh tôm, người nuôi phải quản lý mọi nguy cơ tiềm ẩn ở các giai đoạn khác nhau của vụ nuôi.

Các kết quả từ nghiên cứu yếu tố nguy cơ bệnh tôm cho thấy rõ một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến bùng phát dịch bệnh tôm và sản lượng ở cấp độ trong ao nuôi, nhiều yếu tố trong số đó có thể được quản lý ở cấp độ trang trại. Nghiên cứu yếu tố nguy cơ chứng minh rõ ràng bệnh đốm trắng không phải là do một yếu tố bất kỳ nào mà là một số yếu tố tương tác và ảnh hưởng đến sự xuất hiện bệnh. Do đó, một phương pháp tiếp cận mở rộng và quản lý tích hợp là cần thiết để đối phó với các yếu tố chính góp phần gây xuất hiện bệnh.

Những phát hiện này cung cấp một cơ sở vững chắc giúp cho người nuôi tôm giảm bớt thiệt hại do bệnh, nâng cao năng lực và kỹ năng trang trại trong quản lý sức khỏe tôm, giảm thiểu những rủi ro lây lan bệnh tôm đến các khu vực khác, nâng cao năng suất và lợi nhuận nuôi tôm (MPEDA/NACA, 2003).

BioAqua dịch

Nguồn: Umesh, NR, Mohan, CV, Phillips, MJ, Bhat, BV, Ravi Babu, G., Chandra Mohan, AB và Padiyar, P.A 2008. Phân tích nguy cơ trong nuôi trồng thủy sản – kinh nghiệm từ người nuôi tôm quy mô nhỏ ở Ấn Độ.

Bài viết liên quan:

  • Đảm bảo trầm tích / bùn đáy và nước ao không nhiễm WSSV để phòng ngừa bệnh đốm trắngĐảm bảo trầm tích / bùn đáy và nước ao không nhiễm WSSV để phòng ngừa bệnh đốm trắng
  • Có phải quy trình thực hành nuôi tôm hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho EMS?  Cần quản lý vi khuẩn đúng cách sau khi tẩy trùngCó phải quy trình thực hành nuôi tôm hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho EMS? Cần quản lý vi khuẩn đúng cách sau khi tẩy trùng
  • Bệnh EMS vẫn tiếp diễn, ngành nuôi tôm đang tăng cường chống lại dịch bệnhBệnh EMS vẫn tiếp diễn, ngành nuôi tôm đang tăng cường chống lại dịch bệnh
  • An toàn sinh học trong nuôi tômAn toàn sinh học trong nuôi tôm
  • Câu chuyện thành công ở Thái Lan: Thực hành nuôi tôm không theo tập quánCâu chuyện thành công ở Thái Lan: Thực hành nuôi tôm không theo tập quán
  • Công nghệ biofloc có thể phòng ngừa bệnh tômCông nghệ biofloc có thể phòng ngừa bệnh tôm
  • Mô hình mới trong nghiên cứu kiểm soát mầm bệnh ở Mozambique thu được tôm giống/postlarvae có miễn dịch đặc hiệu đối với bệnh đốm trắng (WSSV)Mô hình mới trong nghiên cứu kiểm soát mầm bệnh ở Mozambique thu được tôm giống/postlarvae có miễn dịch đặc hiệu đối với bệnh đốm trắng (WSSV)