Điều chỉnh nhiệt làm tăng tỉ lệ sống của tôm bị nhiễm đốm trắng WSSV