thực vật phù du

Quản lý đúng cách hết sức quan trọng để nuôi thành công Tảo lam thường sẽ nổi trên mặt ao, hình thành váng hấp thụ nhiệt, có thể làm tăng nhiệt độ nước. Các ao thường có thực vật phù du phong phú. Những sinh vật này đóng một vai trò quan trọng trong hệ […]