Vibrio parahaemolyticus gây bệnh Hoại tử gan tụy (EMS/AHPNS)

Một trong những bệnh gây thiệt hại nặng nề nhất đối với ngành công nghiệp nuôi tôm trên thế giới trong thời gian gần đây là bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND hay thường được gọi là bệnh EMS. Dựa trên những thông tin nghiên cứu mới nhất về bệnh EMS trên tôm, […]