Category: Tin tức

(Thủy sản Việt Nam) – Vi khuẩn có mặt khắp mọi nơi trong hệ sinh thái ao nuôi và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tôm và năng suất nuôi. Quản lý hệ vi khuẩn góp phần giảm thiểu các nguy hại và tạo thành công cho vụ nuôi. […]

Chất kháng khuẩn đặc chế dùng trong nuôi trồng thủy sản chưa từng được triển khai. Tuy nhiên, một số sản phẩm thuốc kháng sinh dùng để điều trị cho người và động vật trên cạn đã được chấp thuận để sử dụng tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Quy định sử dụng […]

Tóm tắt: Sự phát triển các gen kháng kháng khuẩn ở nguồn gốc bệnh của người là hệ quả của việc phơi nhiễm với kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản đã được dẫn chứng rộng rãi qua nhiều tài liệu. Các báo cáo ám chỉ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn đề kháng kháng khuẩn […]

(Thủy sản Việt Nam) – Sử dụng Probiotic thông qua con đường bổ sung vào thức ăn và xử lý nước đã được chứng minh có tác dụng thiết thực đối với việc phòng bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Hữu ích Chế phẩm Probiotic hay còn gọi là men vi sinh là một trong […]

Những nghiên cứu gần đây cho thấy sự hiện diện của một cơ chế ghi nhớ đặc biệt hoặc một số hình thức miễn dịch thích ứng ở các loài côn trùng và trên tôm. Các phân tử thuộc vùng nhận dạng hypervariable region (HVR), được biết là các phân tử kết dính tế bào […]

Các nhà nghiên cứu tại Viện Trung ương về Nuôi trồng Thủy sản Nước lợ (CIBA) ở Chennai, Tamil Nadu đã phát triển một thức ăn mới cho ngành nuôi tôm công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la của Ấn Độ vốn hiện đang sử dụng thức ăn từ các công ty nước ngoài. […]

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) là một loại bệnh nghiêm trọng trên tôm từ ban đầu được cho là do các dòng virút Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND) độc gây ra. Các trường hợp hiếm gặp của bệnh AHPND do các loài Vibrio khác với V. parahaemolyticus cũng đã được báo cáo. Chúng tôi […]